Indaba Flevoland 2024

Indaba Flevoland 2024

Op 1 juni is de Indaba Flevoland in het provinciehuis in Lelystad. Deze bijeenkomst markeert het begin van de laatste maand van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden en biedt een gelegenheid om samen te komen en te reflecteren. Dit doen wij in het bestuurlijk hart van de jongste provincie van het land.  

De Indaba Flevoland wordt geleid door Kofi Ogún, Amba Oyá, Atratori en Trees Weson. Zij zijn aanwezig om samen te praten over de betekenis van dit herdenkingsjaar en om vooruit te kijken naar een toekomst waarin we de erfenis van ons verleden op een constructieve manier kunnen verwerken. 

Indaba Flevoland is een samenkomst waarbij we volgens de Afrikaanse dialoogtraditie luisteren en empathie centraal stellen. Als jongste provincie met een diverse en multiculturele samenleving benadrukken we het belang van open dialoog en het delen van ervaringen. 

De bijeenkomst heeft tot doel om leiders en inwoners van de provincie Flevoland de gelegenheid te bieden om antwoorden te vinden en helderheid te scheppen over de impact van ons koloniale verleden. 

Wij hopen van harte dat u aanwezig kunt zijn bij deze bijzondere gelegenheid om samen te komen, te luisteren en te leren van elkaar. 

Programma: 

 • 12:00  Ontvangst met soep en brood 
 • 12:30  handenreinigingsceremonie 
 • 13:00  Indaba
  = Ceremoniële opening /  Welkomstwoord / Uitleg indaba
  – Herdenkingsjaar: een reflectie
  = Pauze
  – Herdenkingsjaar: vooruitblik
  – Ceremoniele sluiting 
 • 16:00  Borrel 
 • 17:00  Einde
   

Provinciehuis Flevoland
Visarenddreef 1
8232 PH Lelystad 

Indaba Flevoland wordt aangeboden door Bureau Gelijke Behandeling Flevoland en Ojise Network, in samenwerking met Provincie Flevoland.