Over Bureau Gelijke Behandeling Flevoland

Bureau Gelijke Behandeling Flevoland (BGBF) is een onafhankelijke instelling, die zich richt op het voorkomen & bestrijden van alle vormen van discriminatie in Flevoland.

BGBF is de antidiscriminatievoorziening voor alle gemeenten in Flevoland, zoals bedoeld in de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (WGA).

Onze kerntaken bestaan uit

  • een curatieve taak: klachtbehandeling, advies begeleiding en bemiddeling, registratie, monitoring en onderzoek;
  • en een preventieve taak: vorming, verbinding, voorlichting/training en (beleids)advisering.

Werkgebied
Het werkgebied is Flevoland. Hieronder vallen de volgende gemeenten:
Lelystad, Almere, Zeewolde, Dronten, Urk & de Noordoostpolder.

Het bestuur
Het bestuur van BGBF is onbezoldigd en bestaat uit:

Voorzitter: A. (Tony) Merkelbach
Secretaris: W. R. M. J. (Rick) Meessen
Penningmeester: J. M. J. (Maarten) Meesters
Lid: D. (Dineke) Peterse
Lid: R. (Randa) Hussien

Medewerkers
Het team van BGBF bestaat uit de volgende medewerkers:

Melody Deldjou Fard – Directeur
Melisa Gonzalez – Consulent klachtbehandeling
Charonline Oosterling – Consulent klachtbehandeling en voorlichter
Teunis Ruiten – Hoofd preventie en projecten
Margriet Nti Mensah – Onderzoeker en preventie
Jeannette Eken – Voorlichter
Claire Slingerland – PR en communicatie

ANBI-status
BGBF is door de belastingdienst aangewezen als ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Giften aan BGBF zijn giften gedaan aan goededoelinstellingen en aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Het RSIN-nummer is 8112 865 75.

Vrijwilliger worden of stage lopen bij BGBF
Wil je je inzetten voor gelijke behandeling en het bestrijden van discriminatie? Dan is vrijwilligerswerk of stage lopen bij BGBF misschien iets voor jou. BGBF is ook altijd op zoek naar studenten voor een afstudeerstage. Mail ons via info@bureaugelijkebehandeling.nl of bel/app naar 0320-233327.

Privacyreglement
Klik hier

Overige gegevens
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 39081532

De jaarrekening wordt gecontroleerd door accountant Fair Numbers.

Klachtenprocedure

Wij willen graag dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Daar zetten wij ons voor in. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent.
Wat te doen als je niet tevreden bent over de behandeling van jouw melding?

Probeer eerst in gesprek te gaan met de betrokken medewerker en geef aan wat de klacht is. Je kunt samen op zoek gaan naar een oplossing.
Wanneer een gesprek je onvrede niet wegneemt of als er geen gesprek mogelijk is, dan kun je een officiële klacht indienen bij de directeur:

Schriftelijk
Per post: Bureau Gelijke Behandeling Flevoland,
 t.a.v. de directeur,
 Zilverparkkade 16,
8232 WJ Lelystad
Via de mail: info@bureaugelijkebehandeling.nl.

Mocht je niet in staat zijn jouw klacht schriftelijk in te dienen, dan kun je een afspraak maken of je klacht telefonisch indienen.
Geef hierbij duidelijk aan dat je niet tevreden bent over de dienstverlening van BGBF en een klacht in wil dienen.

Wat moet er minimaal in de klachtbrief/mail staan: 

  • Je naam
  • Je adres
  • Datum waarop je de klacht indient 
  • De naam van de medewerker die jouw casus heeft behandeld
  • Korte omschrijving van de klacht

Nadat BGBF je klacht heeft ontvangen, krijg je binnen tien werkdagen een bewijs van ontvangst toegezonden. De directeur heeft daarna 6 weken de tijd om jouw klacht te (laten) onderzoeken. Tijdens het onderzoek wordt mogelijk contact met je opgenomen en/of word je uitgenodigd voor een gesprek.

Uiterlijk acht weken na ontvangst van je klacht ontvang je een inhoudelijke reactie op jouw klacht van de directeur.

Wanneer je het niet eens bent met de uitkomst van de ingediende klacht, dan kun je een klacht voorleggen aan de Externe Klacht Commissie (EKC) van Discriminatie.nl. Hoe en wanneer je een klacht kunt indienen bij de EKC lees je in de Klachtenprocedure Discriminatie.nl (klik hier).

Share This