Wat is Discriminatie?

Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen vanwege kenmerken die er niet toe doen.

De wet verbiedt discriminatie op grond van:

$

Geslacht & gender

$

Leeftijd

$

Herkomst & huidskleur

$

Seksuele gerichtheid

$

Godsdienst of levensovertuiging

$

Handicap of chronische ziekte

$

Nationaliteit

$

Politieke voorkeur

$

Burgerlijke staat

$

Arbeidscontract & arbeidsduur

Dat zijn de discriminatiegronden.

Onderscheid maken is niet altijd verboden. Zo mag er wel onderscheid gemaakt worden op leeftijd in bijvoorbeeld de supermarkt en voor een mannenrol in een theaterstuk mag er ook onderscheid gemaakt worden op geslacht.

Bij twijfel kun je discriminatie altijd melden. Graag zelfs. Wij zoeken het dan voor je uit.

Ook als je denkt: ‘dat kan ik toch nooit bewijzen’, meld het wel. De dader moet bewijzen dat er niet is gediscrimineerd, Dit noemen we omgekeerde bewijslast. Ook het iemand ter verantwoording roepen en een spiegel voorhouden kan echt impact hebben en gedrag doen veranderen.

Dus laat het niet gewoon maar gaan, maar laat juist van je horen. Samen kunnen we er werk van maken.
Elke melding is belangrijk: zo krijgen we ook inzicht in waar en wat er beter kan en moet!

Andere pagina’s over discriminatie vind je hier.

Ga hier naar de pagina discriminatie melden

Discriminatie
melden

Ga hier naar de pagina werkwijze en klachtbehandeling

Werkwijze
klachtbehandeling

Ga hier naar de pagina wetgeving

Wetten &
regelgeving

Ga hier naar de pagina feiten en cijfers

Feiten &
cijfers

Share This