Werken bij Bureau Gelijke Behandeling Flevoland

 

Welkom op de vacature pagina van Bureau Gelijke Behandeling Flevoland. Momenteel zijn er twee vacatures:

Vacature directeur BGBF

Bouw mee aan een Discriminatievrij Flevoland

Bureau Gelijke Behandeling Flevoland (BGBF) is op zoek naar een enthousiaste en gedreven directeur die de organisatie kan leiden in haar missie om gelijke behandeling in Flevoland te bevorderen en een inclusieve samenleving te realiseren. Als onafhankelijke non-profit organisatie richt BGBF zich op het voorkomen en bestrijden van discriminatie op alle gronden in de regio Almere, Lelystad, Noordoostpolder, Dronten, Urk en Zeewolde. BGBF werkt met een klein team van momenteel 7 werknemers die zich elke dag op een professionele en enthousiaste wijze inzetten om onze samenleving inclusiever te maken.

De Uitdaging: Na een turbulent jaar staat BGBF voor een boeiende uitdaging, waarbij (her)positionering en (her)organisatie van essentieel belang zijn. Onder de naam Discriminatie.nl/Flevoland zijn we vanaf 1 januari het meldpunt waar inwoners en organisaties discriminatie kunnen melden, terwijl we onder de noemer BGBF ons richten op educatie en preventie. Als directeur speel je een cruciale rol in het leiden van deze veranderingen en het vergroten van de impact en zichtbaarheid van zowel BGBF als Discriminatie.nl/Flevoland. De overgang naar een projectgerichte structuur en de nadruk op preventie vereisen een directeur die ondernemerschap toont en proactief initiatieven neemt.

vacature directeur Bureau Gelijke Behandeling

Missie
BGBF bevordert gelijke behandeling en zet zich in voor een inclusieve samenleving die iedereen gelijke kansen biedt. Dit doet BGBF door burgers, lokale overheden en organisaties in Flevoland te ondersteunen bij het bestrijden van discriminatie en het vormgeven van een inclusieve samenleving.

Functieprofiel
We verwachten van de directeur ondernemerschap en een grote mate van initiatief. De directeur geeft richting aan de organisatie door het formuleren van strategisch beleid en het inrichten en aansturen van de organisatie om te komen tot de realisatie van de doelstellingen. Verder kan er gedacht worden aan o.a. het initiëren en doorzetten van marketingactiviteiten, nieuwe verdienmodellen, fonds- werving en het versterken verbindingen met andere belangenorganisaties en actoren. Om daarin succesvol te zijn verwachten we dat de directeur beschikt over een relevant netwerk in Flevoland, en bij voorkeur woonachtig is in Flevoland vanwege enerzijds lokale bijeenkomsten die ook geregeld buiten kantoortijden plaatsvinden en anderzijds de affiniteit en kennis van de lokale cultuur.

Relatie met het BGBF-bestuur
BGBF kiest, passend bij de omvang van de organisatie op dit moment, voor een eenhoofdige directie. Hij/zij legt verantwoording af aan het bestuur van BGBF dat in de nabije toekomst meer als een Raad van Toezicht wil en zal gaan functioneren. Het bestuur is sparringpartner en klankbord voor de directeur. De (werk)verhouding tussen het bestuur en de directeur is in statuten geregeld. Het bestuur en de directeur werken collegiaal en constructief samen aan de opdracht van BGBF, ieder vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheden.

Taken en verantwoordelijkheden

 • De directeur is het gezicht van BGBF. Hij/zij vertegenwoordigt de missie van BGBF, namelijk het bevorderen van gelijke behandeling en het inzetten voor een inclusieve samenleving die iedereen gelijke kansen biedt. Daarmee is de directeur ook een intern en extern boegbeeld voor de organisatie.
 • De directeur signaleert en monitort relevante interne en externe ontwikkelingen en kansen ten behoeve van het realiseren van de doelstellingen van de organisatie, beoordeelt de impact en vertaalt dit naar beleid en de ontwikkeling van activiteiten.
 • Extern is de directeur-bestuurder verantwoordelijk voor het positioneren van BGBF binnen het relevante netwerk alsmede binnen het krachtenveld rondom de sector. In het externe krachtenveld is er samenwerking en onderhandeling met verschillende partijen, zoals andere waarde gedreven maatschappelijke organisaties, overheden (lokaal, regionaal, nationaal), onderwijsinstellingen en bedrijfsleven. Bij de strategische positionering van BGBF behoort ook de marketing- en fondswerving strategie.
 • De directeur brengt dynamiek in de organisatie en is voor zowel de interne als de externe omgeving goed zichtbaar en toegankelijk. Hij/zij is transparant en duidelijk, en is staat om prioriteiten te stellen en knopen door te hakken. Betrokkenheid en nuchterheid zijn daarbij twee kanten van dezelfde medaille.
 • De directeur geeft leiding aan de organisatie en zorgt daarbij voor een ondernemend maar ook plezierig werkklimaat waarbinnen initiatieven genomen kunnen worden en de krachten van eenieder optimaal worden benut. Hij/zij stimuleert anderen in de directe werkomgeving om initiatieven te nemen en respectvol met elkaar om te gaan.
 • De directeur is eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de organisatie en draagt zorg voor een gezonde bedrijfsmatige, personele en financiële bedrijfsvoering. Onderdeel van de financieel-economische bedrijfsvoering is het zorg dragen voor een tijdige en correct opgestelde en sluitende begroting met de noodzakelijke onderbouwing, en het opstellen van de jaarrekening. De directeur is verantwoordelijk voor een zorgvuldige en gedegen jaarlijkse begrotingscyclus met oog voor risicomanagement en toekomstscenario’s, en voor de realisatie van de (sluitende) begroting.
 • Tot slot is de directeur ook verantwoordelijke en aanspreekpunt voor discriminatie.nl/Flevoland: meldpunt en klachtbehandeling voor de provincie Flevoland.

Opleiding en ervaring
Beschikt over academisch werk- en denkniveau. Het uit eigen ervaring begrijpen wat de impact is van het werk van BGBF is een pre, maar minimaal affiniteit met en gevoel voor de thematiek en doelgroep zijn vereist. Ervaring met de verschillende onderdelen van bedrijfsvoering en het omgaan met verhoudingen binnen een politiek-bestuurlijke context zijn vereist. Kandidaten zijn tevens omgevingsgevoelig en bekend met de belangen van een constructieve interne en externe samenwerking.

Competenties

 • Boegbeeld: duidelijk en herkenbaar boegbeeld van de organisatie, zowel intern als extern;
 • Ondernemend ingesteld: ziet kansen (in onder andere nieuwe verdienmodellen) en weet deze te benutten, gebruikt hierbij zijn/haar vermogen prioriteiten te stellen en focus aan te brengen;
 • Evenwichtige leiderschapsstijl: een mensgerichte maar ook zakelijke stijl van leiding geven waarin balans is tussen sturend vermogen en verantwoordelijkheid geven;
 • Communicatieve vaardigheden: uitstekende verbindende en communicatieve vaardigheden en is in staat op uiteenlopende niveaus te functioneren; kenmerkt zichzelf als een bruggenbouwer die zowel in- als extern tot resultaat weet te komen;
 • Intergriteit: integer en betrouwbaar met een vanzelfsprekende loyaliteit ten aanzien van de organisatie;
 • Flexibele instelling: (geen 9-tot-5-mentaliteit)

Wat bieden wij?
Het is een functie voor 0,5-0,7 fte uitgaande van een functiewaardering in schaal 11 volgens de CAO sociaal werk. Je verdient een bruto maandsalaris van min. € 5678 en max. € 6519 bij een 36-urige werkweek, afhankelijk van achtergrond en ervaring. De standplaats is Lelystad, waarbij wordt verwacht dat de directeur voldoende zichtbaar is op de locatie van BGBF aan de Zilverparkkade 16, maar daarbij ook voldoende ruimte heeft om de eigen agenda in te delen.

Wil je reageren?
Ben je geïnteresseerd in deze functie? Reageer dan op deze vacature. Voor meer informatie over de organisatie en de positie kun je contact opnemen met Dineke Peterse, bestuurslid van BGBF (tel. nr. 06-51610426). Je kunt je interesse kenbaar maken door een brief en CV in te sturen voor 28 februari aan Henriette.vanderklok@bureaugelijkebehandeling.nl De gesprekken met de selectiecommissie staan gepland in de laatste week van februari en de eerste week van maart met als doel de functie zo spoedig als mogelijk te laten starten.

Klachtenconsulent antidiscriminatie

Draag bij aan diversiteit en rechtvaardigheid – Vacature voor klachtenconsulent Antidiscriminatie

16 – 20 uur p/week

Vacature afbeelding

Bij Discriminatie.nl/Flevoland hebben we een uitdagende kans voor een gedreven juridisch professional met een hart voor het bestrijden van discriminatie en het bevorderen van gelijke behandeling.
Als klachtenconsulent speel je een cruciale rol in het bieden van juridische ondersteuning aan individuen en groepen uit Flevoland die slachtoffer zijn van discriminatie. In ons gemotiveerde team, waar diversiteit wordt gewaardeerd, streven we naar een rechtvaardige samenleving waar gelijke behandeling en respect voor iedereen centraal staan.

Wat maakt deze functie aantrekkelijk voor jou?

 • Marktconform salaris: Gebaseerd op ervaring en opleiding volgens de CAO Sociaal Werk
 • Professionele ontwikkeling: Volop mogelijkheden voor training en groei, zodat je je talenten kunt ontplooien en bijdragen aan onze missie.
 • Flexibele werkomgeving: Gelegen in Lelystad, met de mogelijkheid tot deels thuiswerken en flexibele werktijden.
 • Stabiliteit: Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband binnen een dynamische organisatie.
 • Inclusieve werkomgeving: Een prettige omgeving waar diversiteit wordt gewaardeerd, en jouw unieke perspectieven worden gestimuleerd.

Jouw rol in een notendop:

Als klachtenconsulent ben je verantwoordelijk voor het bieden van juridische ondersteuning aan individuen en groepen die slachtoffer zijn van discriminatie. Je draagt bij aan een rechtvaardige samenleving door:

 • Juridisch advies: Het verstrekken van juridisch advies en begeleiding aan slachtoffers van discriminatie.
 • Ondersteuning: Het ondersteunen bij het indienen van klachten, aangiften en juridische procedures.
 • Onderzoek: Het uitvoeren van juridisch onderzoek naar discriminatiegevallen en relevante wetgeving.
 • Documentatie: Het opstellen van juridische documenten, zoals brieven en processtukken.
 • Samenwerking: Samenwerken met andere instanties, overheden en juridische partners voor effectieve oplossingen.
 • Voorlichting: Voorlichting geven over antidiscriminatiewetgeving en bewustwording bevorderen.
 • Preventie: Bijdragen aan de ontwikkeling en implementatie van preventieve maatregelen tegen discriminatie.
 • Beheer: Het bijhouden van dossiers en registratie van gegevens.

Wie zoeken we?

 • Juridische achtergrond: Een afgeronde juridische opleiding op minimaal HBO-niveau.
 • Affiniteit met mensenrechten: Aantoonbare affiniteit met antidiscriminatie en mensenrechtenkwesties.
 • Kennis: Kennis van relevante wet- en regelgeving met betrekking tot discriminatie.
 • Communicatief vaardig: Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
 • Empathisch: Vermogen om op een professionele manier met diverse doelgroepen om te gaan.
 • Teamspeler: Proactieve en oplossingsgerichte teamspeler.
 • Flexibel: Stressbestendig en in staat om met deadlines te werken.

Interesse?

Ben jij klaar om je voor rechtvaardigheid in te zetten? Stuur vóór 28 februari je CV en motivatiebrief naar henriette.vanderklok@bureaugelijkebehandeling.nl. Voor meer informatie, bel 0320-233327 en vraag naar Charonline Oosterling.

We kijken ernaar uit om jou te verwelkomen in ons team en samen te werken aan een rechtvaardige wereld vrij van discriminatie!

Discriminatie.nl/Flevoland is het meldpunt waar je discriminatie kunt melden in Flevoland, als onderdeel van de bredere inzet van Bureau Gelijke Behandeling Flevoland, dat al vele jaren werkt aan gelijke behandeling via educatieve en preventieve initiatieven.

Share This
jQuery(function ($) { //open toggle on button click $('a.open-toggle').on('click', function(event){ $('#toggle3.et_pb_toggle_2 .et_pb_toggle_title').click(); }); });