Voetbal is voor iedereen (Besloten evenement)

Voetbal is voor iedereen (Besloten evenement)

Binnenkort speelt de voorstelling ‘Ik wou dat het weer weekend was’ voor de leden van vereniging VV Unicum in de kantine van de club waarbij ook andere sportverenigingen worden uitgenodigd. De voorstelling is ontwikkeld door theatergroep Live Your Story in opdracht van de KNVB en wordt op initiatief van Bureau Gelijke Behandeling Flevoland naar Lelystad gehaald.

In kantines van amateurclubs in heel Nederland opent theatergroep Liveyourstory via storytelling het gesprek over de kracht van diversiteit, maar ook de pijn van kwetsende uitingen in het voetbal. Deze voorstelling is door theatergroep Liveyourstory ontwikkeld in samenwerking met de KNVB en is onderdeel van de OVIVI-campagne van de KNVB. (OVIVI = Ons Voetbal Is Van Iedereen)

3e helft
Kan binnen jouw vereniging iedereen zichzelf zijn? Voelt iedereen zich welkom en onderdeel van de vereniging? Levert iedereen een bijdrage door vrijwilligerswerk te doen en sluiten alle leden aan voor de 3e helft? Zomaar wat vragen die aan bod zullen komen na afloop van de voorstelling. De spelers zetten je aan het denken over de invloed van je afkomst op je zelfbeeld, het beeld van de ander en je kansen op het veld en in de maatschappij.  Acteurs en betrokken organisaties gaan in gesprek met het publiek om door te praten over deze onderwerpen.

Juist binnen het voetbal komen mensen met allerlei achtergronden samen om op zaterdag of zondag van het spelletje te genieten. Voetbalverenigingen zijn een krachtig middel om elkaar te leren kennen en discriminatie en uitsluiting van doelgroepen te verminderen. Dit gaat vaak vanzelf, maar als hier bewust mee om wordt gegaan dan maakt dit de impact hiervan nog veel groter.