VN Dag 16 mei

VN Dag 16 mei

Bureau Gelijke Behandeling en Het Huis van Vrede nodigen u van harte uit om de Internationale VN-dag van het Samen Leven in Vrede te markeren met uw aanwezigheid.
U zult getuige zijn van de installatie van dr. Harcourt Klinefelter, voormalig persofficier van Martin Luther King, als ambassadeur van deze VN-dag.

Het thema wereldwijd is dit jaar ‘Education for Culture of Peace’. Dr. Harcourt Klinefelter heeft daarom gekozen om dit moment te laten plaatsvinden op de School van Vrede in Almere.

Op 8 december 2017 is 16 mei unaniem, door alle 193 VN-lidstaten, uitgeroepen als de  jaarlijkse Internationale dag van het Samen Leven in Vrede.
Deze VN-dag is mede-geïnitieerd door het Huis van Vrede in Almere en geadopteerd door ruim 50 metropolen wereldwijd, van Washington D.C. tot aan Seoul. https://observatoirevivreensemble.org/en/cities 

Jaarlijks wordt op deze Internationale Dag van het Samenleven in Vrede stilgestaan bij het belang van internationale en interculturele samenwerking om economische, sociale, culturele of humanitaire uitdagingen samen aan te pakken. De VNbemoedigt de voortdurende en toenemende inspanningen en activiteiten van maatschappelijke organisaties in de hele wereld ten behoeve van een cultuur van vrede, zoals bedoeld in de ‘Declaration and Programme of Action on a Culture of Peace’.

Programma & Netwerklunch
Graag brengen wij het werkveld en relevante samenwerkingspartners bij elkaar om hier samen over na te denken. Daarbij hebben wij met een aantal inspirerende sprekers en experts ook aandacht voor, charter van 16 mei, tentoonstellingen Universal Human Values en de Vredestuin. Wij trakteren u graag op een lunch uit de wereldkeuken.

Voor wie?
Iedereen die zich bezighoudt of zich zou willen of moeten bezighouden – met (openbaar) bestuur, ondernemen, duurzaam en vreedzaam samenleven, wereldburgerschap, onderwijs. Kortom, duurzaamheid, diversiteit en inclusie in de breedste zin van het woord.
Wij ontvangen graag een bevestiging van uw komst vóór 12 mei 2023 via info@bureaugelijkebehandeling.nl 

Vragen? Mail: sharon.axwijk@bureaugelijkebehandeling.nl

Over Huis van Vrede:
Een initiatief geïnspireerd door de internationale NGO AISA. Vanuit menselijke bezorgdheid probeert het een voedingsbodem te zijn voor de inclusieve, vreedzame en duurzame samenlevingen van morgen. Het Huis van Vrede heeft o.a. het initiatief genomen voor een basisschool in Almere met een vernieuwend pedagogisch concept die de Cultuur van Vrede en de duurzame doelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties integreert.

Over Bureau Gelijke Behandeling (BGBF):
BGBF is een onafhankelijke instelling die zich richt op het voorkomen en bestrijden van alle vormen van discriminatie zoals bedoeld in de Wet Gemeentelijke antidiscriminatievoorziening. Flevolanders kunnen (anoniem) melding maken van discriminatie. Niet alleen als het henzelf overkomt, maar ook als ze zien dat iemand anders ongelijk wordt behandeld. Flevolandse organisaties kunnen terecht voor (beleids-) advies.