afbeelding bij veiligheid en polarisatie in de wijk

Denktank: veiligheid & polarisatie in de wijk

Denktank: veiligheid & polarisatie in de wijk

Bureau Gelijke Behandeling Flevoland organiseert de bijeenkomst ‘Veiligheid en polarisatie in de wijk’. Door vooroordelen en discriminatie kan er voor de buren een hoge drempel ontstaan om even bij de buren langs te gaan en een praatje te maken. In sommige gevallen wordt dan niet besproken waar je tegen aanloopt. Dit kan zorgen voor frustraties en conflicten. Samen met organisaties en actieve bewoners uit de Noordoostpolder zullen wij in een denktank sessie gaan brainstormen over de sociale problemen die deze organisaties en bewoners in de wijk tegenkomen, wat de oorzaken hiervan zijn en wat een oplossing zou kunnen zijn. In de afgelopen jaren is te zien dat het aantal meldingen rondom discriminatie in de buurt en wijk fors zijn gestegen. In deze meldingen gaat het vaak over conflicten tussen buren waarin er discriminerende opmerkingen gedaan worden. De discriminerende opmerkingen gaan vaak over waar iemand vandaan komt of de seksuele gerichtheid. Inwoners lijken elkaar niet (meer) te kunnen vinden over de verschillen heen. Over polarisatie in de samenleving worden de laatste tijd steeds vaker zorgen geuit. Als er in wijken een grote diversiteit bestaat kunnen mensen vervreemd raken van elkaar, als ze elkaars gedrag en intenties niet begrijpen en elkaar ook niet durven aan te spreken. De omgangsvormen tussen de bewoners van een wijk zullen daardoor ook geleidelijk aan verslechteren. De impact van discriminatie is groot, vooral in de gevallen dat het herhaaldelijk plaatsvindt omdat de eigen woonomgeving de basis is van het dagelijkse, veilige l Aanmelden voor de bijeenkomst kan via melisa.gonzalez@bureaugelijkebehandeling.nl.