Onderwijs

Bureau Gelijke Behandeling in de klas

Bureau Gelijke Behandeling Flevoland verzorgt gastlessen in heel Flevoland. Het doel van deze gastlessen is om kinderen en jongeren te leren omgaan met diversiteit. Kennis en kunde met betrekking tot beeldvorming, vooroordelen en discriminatie zijn onmisbaar voor iedereen en vooral voor kinderen en jongeren bij wie groepsdruk en identiteit een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling. Deze gastlessen kunnen bijdragen aan een veilige sfeer op school. Respectvol leren omgaan met elkaar staat centraal.

Gastles aanvragen

Aanvraagformulier 

Wilt u graag meer informatie ontvangen over de gastlessen? Ook uw vraag en/of verzoek om contact kunt u aangeven op het aanvraagformulier. Uiteraard kunt u ook mailen of bellen naar onze voorlichter Marloes Huijsen. Zij is bereikbaar op woensdag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:30 uur.
Email:  info@bureaugelijkebehandeling,nl
Tel.: 0320-233327.

Voorwaarden:

 • Voorafgaand aan de gastles vindt er een gesprek plaats tussen de docent en de voorlichter.
 • De klas(sen) wordt geacht voorbereid te worden op de komst van de voorlichter.
 • De docent (VO = mentor) is bij de les aanwezig. In het geval de reguliere docent wegens omstandigheden niet aanwezig kan zijn, wordt de les verplaatst naar een ander moment. (Uitgezonderd bij de aanwezigheid van een langdurige vaste invalkracht of een voor de klas bekende en vertrouwde docent van de school. Voor het VO kan het ook een vakdocent zijn, afhankelijk van in welk kader de les wordt aangevraagd).
 • Aan het einde van de les wordt de docent verzocht een evaluatieformulier in te vullen

Primair onderwijs

Lessen over vooroordelen en discriminatie

Op het basisonderwijs bieden wij 3 reguliere lessen (vanaf groep 5):

 • Het Snelle Oordeel: de eerste indruk voor groep 5/6/7.
 • De Vooroordelenreis: diversiteit, vooroordelen en pesten voor groep 6/7/8.
 • NIEUW, Kom uit je hokje!: hokjes-denken, groepen en jezelf zijn voor groep 6/7/8.

Liever iets anders of juist meerdere lessen? Er is veel mogelijk! BGBF biedt maatwerk, kan een les ontwikkelen op specifiek deelthema of een lesprogramma aanbieden. Ook op het speciaal onderwijs komen wij graag. Al onze lessen zijn interactief, met verschillende werkvormen. Ervaren en doen staan centraal.

Naar regulier aanbod primair onderwijs 2017-2018


Lessen over seksuele diversiteit

Sinds 2012 is het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit op school verplicht gesteld, zoals toegevoegd in kerndoel 38 (po) “…. en leert respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit”.

Bureau Gelijke Behandeling Flevoland biedt al enige tijd lessen aan over seksuele diversiteit. Onze gastdocent komt samen met een vrijwilliger naar uw school om met de leerlingen in gesprek te gaan over omgaan met verschillen in identiteit en opvattingen, gender en seksuele diversiteit.

Naar aanbod seksuele diversiteit primair onderwijs 2017-2018


Kosten

Gemeente Almere en Lelystad subsidiëren Bureau Gelijke Behandeling Flevoland o.a. voor het geven van reguliere gastlessen. Van scholen uit andere gemeenten in Flevoland moeten wij een kleine vergoeding vragen (50 euro per les, inclusief reiskosten).

Educatieve activiteiten rond seksuele diversiteit, waaronder de gastlessen ‘Hier kun je zijn wie je bent !’ en diVERS van de pers, worden in Lelystad vergoed vanuit het Regenboogstad Lelystad beleid. Van scholen uit andere gemeenten in Flevoland vragen wij een kleine vergoeding (75 euro per les ‘Hier kun je zijn wie je bent’ inclusief reiskosten, diVERS van de pers in overleg)

Voortgezet onderwijs

Lessen over vooroordelen en discriminatie

Op het voortgezet onderwijs bieden wij 4 reguliere lessen:

 • De Vooroordelenreis: diversiteit, vooroordelen en pesten voor 1/2.
 • Vooroordelen & Discriminatie: discriminatiebeginselen voor de onderbouw.
 • Wij en Zij? Groepen en vooroordelen: verdiepingsslag voor de bovenbouw op het gebied van vooroordelen en (groeps)identiteit.
 • De Grote Discriminatiequiz: verdiepingsslag voor de bovenbouw HAVO/VWO op het gebied van discriminatie, wetgeving en botsende grondrechten.

Liever iets anders of juist meerdere lessen? Er is veel mogelijk! BGBF biedt maatwerk, kan een les ontwikkelen op specifiek deelthema of een lesprogramma aanbieden. Ook op het speciaal onderwijs komen wij graag. Al onze lessen zijn interactief, met verschillende werkvormen. Ervaren en doen staan centraal.

Naar regulier aanbod voortgezet onderwijs 2017-2018


L
essen over seksuele diversiteit

Nieuw! De musical ‘Op ieder potje past een dekseltje’. Educatief theater voor het voortgezet onderwijs. Geschreven en uitgevoerd door Lelystadse vrijwilligers. Begeleiding in de scholen door Bureau Gelijke Behandeling.
Bekijk hier de brochure en vraag de musical inclusief gastlessen aan voor uw/jouw school!

Ook binnen het voortgezet onderwijs in Flevoland zijn gastlessen over seksuele diversiteit mogelijk. Deze worden gegeven in een homo-heterocombinatie. Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u het aanvraagformulier invullen of contact opnemen met Marloes Huijsen via info@bureaugelijkebehandeling.nl of 0320-233327 (woensdag t/m vrijdag).

Naar aanbod seksuele diversiteit voortgezet onderwijs 2017-2018

 


Kosten

Gemeente Almere en Lelystad subsidiëren Bureau Gelijke Behandeling Flevoland o.a. voor het geven van reguliere gastlessen. Van scholen uit andere gemeenten in Flevoland moeten wij een kleine vergoeding vragen (50 euro per les, inclusief reiskosten).

Educatieve activiteiten rond seksuele diversiteit, waaronder de gastlessen ‘Hier kun je zijn wie je bent !’ en diVERS van de pers, en het educatieve theater, worden in Lelystad vergoed vanuit het Regenboogstad Lelystad beleid. Van scholen uit andere gemeenten in Flevoland vragen wij een kleine vergoeding (75 euro per les ‘Zijn wie je bent’ inclusief reiskosten, diVERS van de pers en theater in overleg)

MBO en HBO

Wij ondersteunen u graag bij uw wensen voor gastlessen in het MBO en/of HBO. Ook kunnen wij een bijdrage leveren aan uw projectdag of  –week (o.a. diversiteit, discriminatie, groepsdruk, vooroordelen, cyberpesten, kracht van het verschil, seksuele diversiteit, genderdysforie).

Het afgelopen studiejaar hebben wij interactieve workshops verzorgd op MBO’s door heel Flevoland en zijn wij op bezoek geweest in Amsterdam met een Engelstalig college voor HBO en universitaire studenten uit de VS. Ook dit studiejaar komen wij graag (weer) bij u op school. Wij bieden maatwerk en sluiten aan bij wat er leeft in de groep en de vraag van de school. Zo hebben wij workshops gegeven over het herkennen en omgaan met vooroordelen/discriminatie als voorbereiding op de beroepspraktijk, stagediscriminatie, maar ook over beeldvorming, omgaan met diversiteit en seksuele diversiteit.

Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u het aanvraagformulier invullen of contact opnemen met Marloes Huijsen via info@bureaugelijkebehandeling.nl of 0320-233327 (woensdag t/m vrijdag)


Kosten

Gemeente Almere en Lelystad subsidiëren Bureau Gelijke Behandeling Flevoland o.a. voor het geven van reguliere gastlessen/ workshops. Van scholen uit andere gemeenten in Flevoland vragen wij een kleine vergoeding. Kosten zijn in overleg.

Educatieve activiteiten rond seksuele diversiteit worden in Lelystad vergoed vanuit het Regenboogstad Lelystad beleid. Van scholen uit andere gemeenten in Flevoland vragen wij een kleine vergoeding. Kosten zijn in overleg.