Project – Zie het, Zeg het, Meld het

Zie het, Zeg het, Meld het

Discriminatie komt nog te vaak voor. Vanwege iemands huidskleur, geloof of bijvoorbeeld vanwege iemands seksuele gerichtheid. Daarom is het belangrijk om in actie te komen als je wordt gediscrimineerd of het ziet gebeuren bij een ander. Laat van je horen en kom voor elkaar op.

 “Ongelijke behandeling is niet alleen een probleem voor degene die het overkomt en degene die het doet. Het is een probleem van onze samenleving en we hebben elkaar nodig om dit te bestrijden en te voorkomen.”

Marloes Huijsen, directeur Bureau Gelijke Behandeling Flevoland

Ruim een kwart van de Nederlanders ervaart discriminatie. Vooral op scholen en op het werk is discriminatie aan de orde van de dag. Maar ook op straat, in de wijk en in het openbaar vervoer. Discriminatie is er in allerlei vormen. Denk aan het weigeren van de toegang tot een club vanwege iemands huidskleur of wanneer iemand wordt nageroepen in het centrum omdat hij homoseksueel is.

 “Door voor iemand op te komen, laten we weten dat discriminatie in Flevoland niet wordt geaccepteerd. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn. Ongeacht geaardheid of huidskleur. Aandacht voor dit onderwerp juich ik daarom van harte toe”.

Jop Fackeldey, gedeputeerde Provincie Flevoland

Toolkit
BGBF heeft een Toolkit voor de media, stakeholders, partners en andere geïnteresseerden beschikbaar gesteld. Deze is hier te downloaden.

Publicatie Een overzicht van de discriminatie meldingen in Flevoland van 2021
afbeelding van website laat van je horen punt nu