Workshops – Zie het, Zeg het, Meld het

In 2023 heeft Bureau Gelijke Behandeling Flevoland (BGBF) in verschillende gemeenten van Flevoland de ‘Zie het, Zeg het, Meld het’ workshops georganiseerd. Deze workshops zijn ontwikkeld naar aanleiding van de campagne met dezelfde naam, waarbij iedereen wordt opgeroepen om discriminatie te melden als ze hiervan getuige zijn.

In de workshops neemt één van de medewerkers van BGBF de groep mee in het herkennen van discriminatie en hoe je dit kan melden bij BGBF. Dit kan gaan over iedere vorm van discriminatie.

Zo heeft onze collega Charonline Oosterling in het vrouwencentrum in de Noordoostpolder een groep vrouwen meegenomen in de loonkloof, het glazen plafond en femicide. De term femicide, het vermoorden van vrouwen vanwege hun vrouw-zijn, is in Nederland nauwelijks bekend, waardoor het structurele probleem van het beeld van de ondergeschiktheid van vrouwen en negatieve stereotypering onderbelicht blijft. Er werd tevens aandacht besteed aan seksisme.

Wil je meer weten over een van onze workshops? Neem contact met ons op. Je kunt ons bereiken via 0320-233327 of door een mail te sturen naar info@bureaugelijkebehandeling.nl .

Publicatie Een overzicht van de discriminatie meldingen in Flevoland van 2021