Project – Veilige wijken

Veilige wijken

Bureau Gelijke Behandeling Flevoland gaat samen met actieve inwoners en organisaties in Almere en Lelystad op zoek naar hoe diversiteit kan verbinden.

Veilige wijken is een pilotproject van Movisie waarin de methode ‘Alle Kleuren’ wordt ingezet.

Alle Kleuren Oost (AKO) is een initiatief van actieve burgers die in Amsterdam Oost op zoek gaan naar hoe diversiteit kan verbinden. De betrokken personen zijn allen actief binnen of onderdeel van (lokale) organisaties (buurt)communities, zoals migrantenorganisaties, religieuze organisaties, de LHBTI+ gemeenschap, sociale wijkondernemingen. Stichting Alle Kleuren streeft in Amsterdam Oost naar een samenleving waarbij alle bewoners zich met elkaar verbonden en veilig voelen.” (AKO 2022).

Neem contact op via 0320-233327 of info@bureaugelijkebehandeling.nl

Downloads