Voorlichting en training

Trainingspakket bestrijden en voorkomen van discriminatie voor uitzendbureaus

Doel: Het vergroten van de kennis en vaardigheden onder de medewerkers van uitzendbureaus met betrekking tot arbeidsmarktdiscriminatie.

 • Inzicht in de (onbewuste) processen die leiden tot discriminatie en bewustwording van de eigen stereotypen en vooroordelen.
 • Erkennen en herkennen van veelvoorkomende vormen van discriminatie op de arbeidsmarkt, toegesneden op de uitzendbranche.
 • Vaardigheden om (beter) op discriminerende eisen/dan wel discriminatoire incidenten te reageren.
 • Inzicht in de kracht van diversiteit op de werkvloer en bewustwording van het belang om aandacht te besteden aan het bestrijden en voorkomen van discriminatie.

Opzet: Het aanbod bestaat uit 4 onderdelen, 1 training kan meerdere keren verzorgd worden voor verschillende deelnemers binnen 1 organisatie.

 • Vooronderzoek: behoefteonderzoek organisatie en deelnemers
 • Maatwerktraining ‘(H)erkennen van discriminatie’: Basisbeginselen voor alle medewerkers.
  Max. 30 deelnemers
  2,5 uur, locatie in overleg
 • Verdiepende maatwerktraining ‘Arbeidsmarktdiscriminatie in de praktijk: tips, tricks & tools’. Verdieping voor intercedenten (de medewerkers die in contact zijn met opdrachtgevers, uitzendkrachten of allebei).
  Max. 20 deelnemers
  Casuïstiek met trainingsacteur(s)
  2,5 uur, locatie in overleg
 • Afsluiting en evaluatie: certificaat

Een training zoals wordt voorgesteld door Bureau Gelijke Behandeling Flevoland (BGBF), het expertisecentrum op het gebied van het bestrijden en voorkomen van discriminatie in de provincie Flevoland, is een goede basis en/of verdieping voor het antidiscriminatiebeleid van het uitzendbureau. Laten we er samen werk van maken! BGBF is hiernaast ook het eerste aanspreekpunt voor inwoners en organisaties in Flevoland als het gaat om discriminatie. Wij werken daarom graag aan een duurzame relatie, waarmee we een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het living document dat het antidiscriminatiebeleid van de uitzendonderneming zou moeten zijn.

 

Doelgroep:
Volwassenen en professionals

Tijdsduur:
2,5 uur