Tips voor een inclusief Sinterklaasfeest

Het Sinterklaasfeest is weer in volle gang. Een steeds groeiend deel van de bevolking vindt het vanzelfsprekend dat de traditionele piet plaats gemaakt heeft voor de roetveegpiet en pieten in vrolijke kleuren. Bij de intochten in onze provincie zie je dan ook een grote verscheidenheid en diversiteit aan Pieten. Zo is het een feest dat leuk is voor alle kinderen.

De Kinderombudsman onderstreepte dit ook in 2016 met de uitspraak dat Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of discriminatie. En dat aanpassing nodig is zodat alle kinderen een leuk Sinterklaasfeest kunnen ervaren. Ook het College voor de Rechten van de Mens heeft in het oordeel 2014-131 uitgesproken dat de Piet aangepast moet worden en deze ontdaan moet worden van de negatieve stereotyperingen.

Met de onderstaande tips willen we scholen en anderen handvatten bieden om het Sinterklaasfeest inclusief te maken, zodat het voor alle kinderen een leuk feest is.

Tip: Toolkit ‘Inclusief Sinterklaasfeest’

Een van de collega-bureaus van Bureau Gelijke Behandeling, Art. 1 Midden Nederland, heeft een toolkit ontwikkeld voor iedereen die naar mogelijkheden en tools zoekt om een inclusief sinterklaasfeest in te richten: https://art1middennederland.nl/educatie-en-trainingen/projecten/inclusief-sinterklaasfeest.
Bevat o.a. tips om de dialoog over het feest te voeren, liedjes en verhalen.

 

Tip: ‘Lespakket De Geschiedenis van Sint en Piet’

De mensenrechtenorganisatie Nederland Wordt Beter, de organisatie achter de ‘Zwarte Piet is Racisme-campagne’ en ‘Kick Out Zwarte Piet’ hebben een lespakket ontwikkeld. Deze lessen zijn bedoeld als onderwijstool voor een inhoudelijk gesprek (vanaf de bovenbouw) over het Sinterklaasfeest in de klas. Samen met de leerlingen wordt helderheid geschept over de ontstaansgeschiedenis en het veranderingsproces van de sinterklaastraditie:
https://nederlandwordtbeter.nl/educatie/