Afbeelding, terugblik 2023

Terugblik 2023

In 2023 heeft Bureau Gelijke Behandeling Flevoland weer een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een inclusief Flevoland. We doen naast onze educatieve werkzaamheden en hulp bij discriminatiemeldingen ook advies aan organisaties. In dit artikel lichten we een aantal positieve resultaten toe.

Toegankelijkheidsbeleid
Naar aanleiding van een melding van een werknemer en daaropvolgende klachtenprocedure over de slechte toegankelijkheid in de organisatie, heeft dit bedrijf actief gewerkt aan het verbeteren van hun toegankelijkheidsbeleid. Dit is nu aangescherpt voor mensen met een chronische ziekte en handicap. Dit succes is het resultaat van bewustwording binnen het bedrijf en informatieve voorlichting. Bovendien zijn bemiddelingsgesprekken gevoerd, waarbij melders tevredenheid uitten over de behaalde resultaten, soms leidend tot erkenning, excuses en aangepast beleid.

Inclusieve arbeidsmarkt 
Een ander traject betreft advies welke we gaven aan een bedrijf dat aanpassingen heeft doorgevoerd in de werving- en selectieprocedure voor sollicitanten. Bij werving en selectie spelen soms andere criteria mee dan competenties en soms zijn dat discriminatiegronden zoals afkomst of leeftijd. Onze adviezen dragen bij aan een inclusieve arbeidsmarkt.

Advies inclusief beleid
Daarnaast hielpen we bedrijven met het opstellen van protocollen en boden we advies in het aanscherpen van beleid op het gebied van diversiteit, inclusiviteit en toegankelijkheid. Een positieve ontwikkeling die bijdraagt aan het creëren van gelijke kansen voor iedereen.

Onze inzet heeft niet alleen concreet geleid tot veranderingen, maar ook tot erkenning en waardering voor degenen die de moed hadden om melding te maken van discriminatie, ongelijkheid of ontoegankelijkheid. Bij Bureau Gelijke Behandeling Flevoland blijven we ons onverminderd inzetten voor een rechtvaardige en gelijke samenleving. Als u vragen heeft, meldingen wilt doen of ondersteuning nodig heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Samen streven we naar een inclusieve toekomst.

Vanaf januari 2024 gaan de verenigde Nederlandse antidiscriminatievoorzieningen verder onder de naam Discriminatie.nl. Dit is vanaf dan het landelijke centrale meldpunt. Meldingen over discriminatie in Flevoland komen dan bij ons terecht en wij volgen dat ook op en behandelen deze meldingen. Al onze preventieve activiteiten en projecten blijven uitgevoerd worden onder de naam Bureau Gelijke Behandeling Flevoland.

Contact:
Charonline Oosterling, Consulent klachtbehandelaar en voorlichter.
tel. 0320-233327
email: info@bureaugelijkebehandeling.nl