Voorlichting en training

Selecteren zonder vooroordelen

Krijgt u altijd de beste werknemers voor de juiste functie?
Sluit uw organisatie echt goed aan op de belevingswereld van de consument/cliënt?
Hoeveel procent van uw top is vrouw?
Nooit naar een achternaam of de leeftijd gekeken, voordat u iemand uitnodigde op gesprek?

Bureau Gelijke Behandeling heeft zeer frequent te maken met vragen en klachten over discriminatie van werkzoekenden. Ook blijken er nog regelmatig discriminatoire functie-eisen te worden gehanteerd in vacatures. Stereotypering, en dan met name impliciete, onbewuste stereotypering, blijkt hier volgens wetenschappelijk onderzoek een cruciale rol in te spelen.

Iedereen heeft vooroordelen. De kunst is om hier niet naar te handelen, om niet te discrimineren en iedereen een echt gelijke kans te bieden. Maar hoe doe je dat? Discriminatie gebeurt niet altijd bewust. Zelfs met de beste bedoelingen kan het nog voorkomen dat mensen worden afgewezen of uitgesloten zonder dat daar een goede objectieve reden voor is.

Deze training geeft inzicht in het proces van bewuste en onbewuste stereotypering en de nadelige effecten daarvan op werving en selectie. Ook worden er praktische tools aangereikt om hier mee om te gaan en de effecten te beperken. We sluiten aan op de belangen van werkgever, want u wilt toch ook de beste persoon op de juiste plek zien?!

Dit is een interactieve training met theorie, beeldmateriaal en opdrachten/oefeningen. De focus ligt op de discriminatiegronden etniciteit, handicap of chronische ziekte, geslacht en leeftijd.

Doel: Bewustwording en het nemen van de juiste maatregelen tegen de invloed van stereotypen op werving en selectie.

Voor wie: (Aankomende) HR- P&O professionals, en anderen die verantwoordelijk of betrokken zijn bij het werving- en selectieproces, zoals managers, uitzendbureaus en ambtenaren.

Duur: 1 dag en een terugkomdagdeel

(Deze interactieve training is ontwikkeld door het College voor de Rechten van de Mens. Het project werd gefinancierd met steun van het PROGRESS-programma van de Europese Unie)

 

Doelgroep:
Volwassenen en professionals

Tijdsduur:
1 dag