Project – Lelystad Regenboogstad

Lelystad Regenboogstad

Lelystad blijft in 2023 Regenboogstad.

De belangrijkste aandachtsvelden voor het LHBTI+ beleid van de gemeente Lelystad in 2023 zijn:

  • Zichtbaarheid, sociale acceptatie en ontmoeting. Kern: Aan acceptatie gaat zichtbaarheid vooraf (Tanja Ineke)
  • Voorlichting
  • Training en deskundigheidsbevordering van zorg en welzijn.
  • Weerbaarheid

We werken met een monitorgroep bestaande uit LHBTI+ personen en maatschappelijke organisaties uit de stad.

Ben je gediscrimineerd vanwege je seksuele gerichtheid/genderidentiteit?
Wil je meer informatie over wat er te doen is voor LHBTI+ in Flevoland?
Heb je zelf ideeën of wil je zelf graag iets organiseren?

Neem dan contact op via 0320-233327 of info@bureaugelijkebehandeling.nl