Project – Lelystad dialoog

Lelystad Dialoog

De Dag van de Dialoog is een landelijke werkvorm (ontstaan in Rotterdam na 11 september 2001) gericht op het versterken van de sociale cohesie in de lokale samenleving. De vorm draagt bij aan onderling respect door het stimuleren van een luisterende en aandachtige houding.

In de loop van 2015 heeft de werkgroep, bestaande uit partnerorganisaties en vrijwilligers besloten in Lelystad geen jaarlijkse Dag van de Dialoog meer te organiseren, maar dit initiatief te wijzigen in een 4 maal per jaar te organiseren Lelystaddialoog, over een actueel thema, op een centrale locatie. Daarnaast wordt een aanbod aan bedrijven en maatschappelijke organisaties ontwikkeld voor een dialoogtraining op maat, in te zetten binnen de eigen organisatie of in contacten met cliënten, patiënten, klanten of bewoners.

Bureau Gelijke Behandeling is een van de organiserende partners van de Lelystaddialogen. Daarnaast zijn partner: Welzijn Lelystad, Nationale Politie (district Flevoland), CLIP/STIP GGZ en diverse kerken. De directeur traint de gespreksleiders (beginners en gevorderden) in het hanteren van de Dialoogmethode, samen met een vrijwilliger. De personele inzet bedraagt 150 uren, deels te financieren vanuit een bestemmingsreserve. Naar sponsoring in de toekomst wordt gezocht.

Naar verwachting zullen de Lelystaddialogen worden georganiseerd in de FlevoMeer Bibliotheek en Kubus.

De Lelystaddialogen worden minimaal 4 maal per jaar georganiseerd.

Voor meer informatie, bezoek de website Lelystad Dialoog