Orange the world

Orange the World is de wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. De campagne vindt ieder jaar plaats van 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, tot 10 december, de Internationale Mensenrechtendag.

Het thema ‘Veilig, overal en altijd’ van dit jaar is erop gericht om bewustwording te vergroten over het feit dat geweld tegen vrouwen niet alleen achter de voordeur en op straat plaatsvindt, maar overal in de samenleving.

In verschillende gemeenten van de provincie Flevoland worden er acties gehouden in het kader van Orange the World. Voor een overzicht van alle activiteiten kun je de volgende website raadplegen.

Uit het Prevalentiemonitor blijkt dat er in het jaar 2022 ruim 1,3 miljoen mensen van boven de 16 slachtoffer is geweest van huiselijk geweld en zo’n 1,8 miljoen mensen kregen te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel geweld. Over het algemeen worden vrouwen het vaakst getroffen door deze vormen van geweld.

Het Verdrag van Instanbul over geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld benadrukt dat geweld tegen vrouwen voortvloeit uit genderongelijkheid en deze ongelijkheid in stand houdt. Nederland heeft dit verdrag geratificeerd, waardoor lidstaten verplicht zijn maatregelen te nemen ter preventie van geweld tegen vrouwen, bescherming en ondersteuning van slachtoffers, en vervolging van daders. Het verdrag legt ook de verplichting op om effectief gecoördineerd nationaal beleid te ontwikkelen dat alle vormen van geweld tegen vrouwen aanpakt. Dit beleid dient gendersensitief te zijn, waarbij rekening wordt gehouden met genderongelijkheid als onderliggende oorzaak van geweld.

Wil je weten wat er goed gaat en wat beter kan?, lees dan verder op de website van het College voor de Rechten van de Mens via deze link.

Publicatie Een overzicht van de discriminatie meldingen in Flevoland van 2021