Onderzoek: racisme bij het ministerie van Buitenlandse Zaken

Onlangs is het verkennend onderzoek uitgebracht van Bureau Omlo naar racisme binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken. De resultaten waren schrikbarend.

Voor het onderzoek zijn er 33 diepte-interviews geweest en 4 focusgroepen. De onderzoekers hebben hierbij werknemers gesproken die zelf een directe ervaring hebben gehad met racisme binnen het ministerie, of werknemers die mogelijk vanwege hun functie zicht hebben gehad op de situatie op de werkvloer.

Uit het onderzoek komt naar voren dat er niet alleen sprake is geweest van direct zichtbare discriminatie, zoals genoemd wordt in het onderzoek dat bij de beoordeling van een sollicitatie iemand direct werd afgewezen op grond van de etnische achtergrond of dat er discriminerende en racistische opmerkingen gemaakt werden.

In het onderzoek komt ook naar voren dat er ook sprake was van een meer subtiele vorm van discriminatie. Het gaat hierbij om het niet worden gevraagd voor sociale events bijvoorbeeld of genegeerd worden. In dit soort gevallen is het soms lastig om discriminatie te herkennen.

Heeft u ook te maken gehad met discriminatie op het werk? Of twijfelt u of er in uw situatie sprake is van discriminatie? Neem contact met ons op: 0320-233327 of via info@bureaugelijkebehandeling.nl.

Lees meer over het onderzoek.

Lees het onderzoeksrapport.