Bureau Gelijke Behandeling Flevoland onderzoekt discriminatie bij woningverhuur in opdracht van minister De Jonge

Iedereen in Nederland verdient een eerlijke kans op een woning. Wonen is een grondrecht en een voorwaarde voor het opbouwen van een goed bestaan. Zaken als afkomst, seksuele gerichtheid of geloof mogen hier geen invloed op hebben. Discriminatie is een breed maatschappelijk probleem, is wettelijk verboden en moet worden aangepakt. Ook op het gebied van wonen. Daarom heeft Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge opdracht gegeven aan een aantal antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) voor het uitvoeren van een pilot.

Discriminatie bij woningverhuur

Afgelopen jaar zijn de resultaten van de tweede landelijke monitor discriminatie bij woningverhuur gepubliceerd. De monitor laat zien dat woondiscriminatie vaker voorkomt. Zo hebben woningzoekenden met een niet-Nederlands klinkende achternaam nog steeds minder kans om te worden uitgenodigd om een huurwoning te bezichtigen, dan mensen met een Nederlands klinkende naam. Daarom wil het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties (BZK) de aanpak tegen woondiscriminatie versterken. Daarvoor wordt onder andere gebruik gemaakt van de kennis en expertise van antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s). De Rijksoverheid gaat zich, samen met gemeenten, IVBN, VastgoedBelang, Vastgoedpro, VBO, Vastgoedmanagement Nederland, NVM, Aedes en Discriminatie.nl, actief inzetten om woondiscriminatie tegen te gaan. Alle partners zijn daarom gestart met een voorlichtings- en bewustwordingscampagne om discriminatie samen de deur te wijzen. De campagne is onderdeel van de aanpak woondiscriminatie.

Pilot

Om de aanpak woondiscriminatie te versterken start het ministerie van BZK samen met Antidiscriminatievoorziening Limburg en Bureau Gelijke Behandeling Flevoland een pilot. In deze pilot gaan de ADV’s gericht in gesprek met aanbieders van huurwoningen om woondiscriminatie te voorkomen en om de branchegerichte en lokale aanpak te versterken. De pilot richt zich op verhuurbemiddelaars in Limburg en Flevoland. Door met verhuurbemiddelaars zelf in gesprek te gaan willen wij onderzoeken wat zij nodig hebben om discriminerende verzoeken te kunnen herkennen en te voorkomen dat zij hierin meegaan. De ADV’s zullen in mei en juni verhuurbemiddelaars in de regio telefonisch benaderen voor het inplannen van een afspraak.

Achtergrondinformatie

Voor meer informatie over de aanpak woondiscriminatie, zie:

Monitor discriminatie bij woningverhuur 2022

Kamerbrief over aanpak woondiscriminatie

Campagne woondiscriminatie: ‘Wijs discriminatie de deur’

Discriminatie op de woningmarkt