Norquensi – Positieve Discriminatie

De afgelopen jaren is positieve discriminatie steeds meer een trending topic. Er zijn verschillende politieke partijen die dit onderwerp bespreken in hun partijprogramma. Positieve discriminatie heeft zowel voordelen als nadelen. In deze blog bespreken we waarom positieve discriminatie belangrijk is, wat de gevolgen ervan kunnen zijn en of het wel zo’n goed idee is.

Wat is positieve discriminatie?
Positieve discriminatie (voorkeursbeleid) is het bevoordelen van achtergestelde groepen om hun positie te verbeteren in de maatschappij.

Waarom is positieve discriminatie belangrijk?
Helaas hebben we in de wereld te maken met bevolkingsgroepen die een achterstand hebben in de samenleving. Vaak staan deze groepen al 1-0 achter.

Zodra er in de regio sprake is van een ondervertegenwoordiging van een bepaalde bevolkingsgroep, mag er onder strikte voorwaarden gebruikt gemaakt worden van een voorkeursbeleid. Een bedrijf mag dan in het sollicitatie proces voorkeur geven aan bijvoorbeeld mensen met een donkere huidskleur.

Het voorkeursbeleid is er ook voor mensen met een handicap. Kandidaten met een handicap kunnen geweigerd worden, als zij door hun handicap de functie niet kunnen uitoefenen. Een kandidaat mag echter niet geweigerd worden als er aanpassingen op het werk gedaan kunnen worden waardoor zij de functie kunnen uitoefenen.

Met het voorkeursbeleid verklein je de kans op ongelijkheid op de arbeidsmarkt. Het nodigt minder uit om mensen per direct te weigeren op basis van hun huidskleur of handicap. Zo heeft iedereen een gelijke kans bij het solliciteren en is er een grotere vertegenwoordiging van de achtergestelde groepen.

 

Welke rol speelt de politiek hierin?
Ook in de politiek wordt er al een aantal jaren gesproken over positieve discriminatie. Er zijn verschillende partijen die zich hiervoor inzetten. Het onderwerp wat het meest naar voren komt is het vrouwenquotum.

Wat is het vrouwenquotum?
Het vrouwenquotum is een minimumaantal van door vrouwen te bekleden topfuncties. Dit kan bijvoorbeeld in de politiek of in het bedrijfsleven zijn.

Waarom het vrouwenquotum?
Verschillende onderzoeken geven aan dat er te weinig vrouwen in topfuncties zijn. Denk aan bijvoorbeeld de Quote 500. In 2019 stonden er maar 37 vrouwen(!) op de Quote 500. Dit is natuurlijk een heel laag aantal en daar moet wat aan gedaan worden, aldus de politieke partijen.

Daarom is een vrouwenquotum in het leven geroepen. Dit quotum moet ervoor zorgen dat er een minimumaantal vrouwen zijn in topfuncties. Elk beursgenoteerd bedrijf moet tenminste voor een derde uit vrouwen bestaan.

Politieke partijen hebben hiervoor gestemd omdat zij vinden dat vrouwen het beeld moeten krijgen dat ook zij alles kunnen bereiken. Dit moet ook geloofwaardiger worden door middel van zo’n vrouwenquotum, waarbij zij krijgen te zien dat er veel meer vrouwen ook zo’n topfunctie kunnen bekleden.

Is positieve discriminatie wel een goed idee?
Er is veel kritiek op het voorkeursbeleid. Door het bevoordelen van een bepaalde groep, discrimineer je een andere groep.

Wat is het gevaar hiervan?
Door het gebruiken van een voorkeursbeleid benoem je ook steeds de verschillen tussen bepaalde groepen. Het geeft ook het gevoel dat je gekozen wordt omdat je zo “zielig” bent, terwijl dat helemaal niet hoeft. Eenieder wil gekozen worden om zijn of haar kwaliteiten en niet omdat diegene toevallig een vrouw is of een andere huidskleur heeft.

Is er een andere oplossing?
Het probleem is niet makkelijk op te lossen. Dit probleem bestaat al generaties lang en zal dus ook een heel lang proces zijn.

Zelf geloof ik dat we goed op weg zijn, het is goed om te weten dat dit onderwerp steeds meer naar voren komt. De politiek heeft natuurlijk een grote rol gespeeld hierin, met het vrouwenquotum.

Het lijkt mij nu een zaak om ervoor te zorgen dat dit vrouwenquotum en voorkeursbeleid niet meer nodig zijn. Het is uiteraard veel mooier als er veel minder wordt gediscrimineerd op de arbeidsmarkt. Dit geeft eenieder met een andere huidskleur, handicap of geslacht een prachtig vooruitblik op de toekomst. Dat lijkt mij het ultieme doel.