Discriminatie bij het verhuren van woningen

In Nederland is er een tekort aan woningen. Er is over het algemeen een lange wachtlijst voor sociale huurwoningen en het is lastig om een koopwoning te kunnen kopen. Ook voor studenten is het moeilijk om aan een kamer te komen. Het College voor de Rechten van de Mens (hierna: College) geeft aan dat er signalen zijn waaruit blijkt dat internationale studenten geconfronteerd worden met discriminatie bij het verhuren van woningen. In ditzelfde artikel legt het College uit wat is toegestaan en wat niet.

Uit een survey van de Landelijke Studenten Vakbond blijkt dat 57% van de internationale studenten 1 of meerdere keren te maken heeft gehad met een advertentie waarin werd aangegeven ‘No internationals’ of ‘Dutch only’.

De Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) bepaalt dat het maken van onderscheid op basis van iemands afkomst of nationaliteit bij het verhuren van een kamer discriminerend is. Echter is het verhuur met privékarakter uitgezonderd van deze regel (art. 7 lid 3 AWGB). Met deze uitzondering wordt het recht op privéleven van de verhuurder beschermd.

Mocht je je gediscrimineerd voelen door een eis die gesteld wordt in een advertentie voor verhuur van een kamer, neem dan contact met ons op via info@bureaugelijkebehandeling.nl of 0320-233327. Samen kunnen we gaan kijken of er mogelijk sprake is van discriminatie.