Aantal meldingen rondom discriminatie in Flevoland flink gestegen

In de afgelopen vijf jaar is het aantal geregistreerde meldingen in de provincie Flevoland toegenomen. Zo blijkt uit de Monitor over discriminatie in Flevoland 2017-2021. Met de monitor wordt een compleet beeld gegeven van de discriminatie-incidenten in Flevoland die geregistreerd zijn door Bureau Gelijke Behandeling Flevoland over de afgelopen 5 jaar.

In het jaar 2017 zijn er 280 meldingen geregistreerd, in het jaar 2021 zijn dit er 455. Hoewel het aantal in 2020 hoger was, kan er worden geconstateerd dat er in 2021 meer verschillende gevallen geregistreerd zijn. In 2020 zijn er namelijk veel meldingen binnengekomen over een enkel (media)voorval.

Grond van de meldingen
De grond waar de meeste meldingen over zijn geregistreerd in de provincie is door de jaren heen herkomst en/of huidskleur gebleven. Het aantal meldingen op deze grond is het hardst toegenomen. Daarnaast is ook een stijging te zien in het aantal meldingen op grond van seksuele gerichtheid; incidenten waarbij gescholden wordt met ‘homo’ of andere aanverwante woorden worden in toenemende mate gerapporteerd. Blijvende aandacht voor LHBTI+ sensitiviteit en beleid is daarom nodig.

Hiernaast is een duidelijke stijging te zien in het aantal meldingen op grond van handicap en chronische ziekte. Dit is deels te wijten aan de genomen maatregelen met betrekking tot de coronapandemie. De ervaringen van mensen met een handicap of chronische ziekte hebben veel onbegrip, stigmatisering en toegankelijkheidsproblemen blootgelegd. Hierin zullen nog vele stappen gezet moeten worden.

Terrein van de meldingen
Arbeidsmarkt blijft het terrein waar de meeste meldingen over binnenkomen. Dit aantal is wel stabiel gebleven. Op bijna alle andere terreinen is echter wel een toename te zien in het aantal meldingen.

Opvallend hierbij is dat aantal meldingen over incidenten in de buurt/wijk en in de openbare ruimte, meer dan is verdubbeld in deze vijf jaar. De polarisatie in de samenleving is hiermee terug te zien in het toenemen van conflicten op straat en tussen buren, waarbij racistische of anders discriminerende uitingen worden gedaan.

Aard van de meldingen
In de afgelopen vijf jaren heeft er een verschuiving plaatsgevonden in de aard van de meldingen. Er is een forse stijging te zien in de meldingen over een vijandige bejegening, terwijl het aantal meldingen over een omstreden behandeling nagenoeg gelijk is gebleven. Zorgelijk is ook dat het aantal meldingen waarbij bedreiging of geweld plaatsvond ook is toegenomen.

Download en lees de monitor door te klikken op de afbeelding hiernaast.