Internationale Dag van de Rechten van de Mens

Op 10 december is de Internationale dag voor de Rechten van de Mens. Op deze dag in het jaar 1948 is de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen. Op deze dag wordt er extra aandacht besteed aan de mensenrechtensituatie.

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM)
In de UVRM zijn 30 mensenrechten benoemd, zoals het recht op leven en het verbod op slavernij en slavenhandel. Ook is in Artikel 2 het recht van eenieder om aanspraak te maken op alle rechten en vrijheden van het Verdrag, zonder onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status opgenomen. De UVRM is de basis geweest voor andere verdragen.

Initiatieven
Verschillende organisaties schenken aandacht aan de mensenrechten op deze dag. BGBF zal het lied ‘Mens’ release. Geschreven door en voor Flevoland. 
Een verbindend lied, waarmee iedereen aangemoedigd wordt om elkaar te accepteren en te respecteren ongeacht afkomst, religie, geaardheid, geslacht of welke grond dan ook. Met ‘Mens’ roepen de artiesten iedereen op om je uit te spreken tegen ongelijke behandeling en het te melden wanneer je het ziet en/of ervaart. Positief te blijven en zich door niets of niemand tegen te laten houden. “Laten we massaal solidair zijn met elkaar en ons verbinden!” is de boodschap. 
Zie hieronder een aantal andere activiteiten die georganiseerd worden.

Amnesty International
Write for Rights: Tijdens Write for Rights wordt ieder jaar rond 10 december in actie gekomen voor mensen die onterecht vastzitten of worden bedreigd vanwege hun werk, mening of om wie ze zijn. Er worden honderdduizenden brieven gestuurd naar koningen, ministers en presidenten en vragen hun een einde te maken aan onrecht. Ieder jaar levert dat succes op. Activisten komen vrij, discriminatie stopt, daders worden berecht. Lees verder op https://www.amnesty.nl/write-for-rights hoe je mee kan doen aan deze actie.

College voor de Rechten van de Mens (CRM)
Het CRM rijkt een MensenrechtenMens prijs uit aan iemand die zich inzet voor de mensenrechten. Dit jaar is de prijs gericht voor iemand die scherp is op het signaleren van armoede, die zichtbaar maakt waar kansen liggen voor oplossingen en die streeft naar duurzame verandering. De prijs wordt 8 december uitgereikt.

Antidiscriminatievoorzieningen
Vanuit het initiatief van de antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) in Nederland is 2 jaar geleden een Mensenrechtenvlag ontstaan. Ook dit jaar zullen de ADV’s organisaties en gemeenten oproepen om de Mensenrechtenvlag te hijsen.