Inclusief stemmen Europese Verkiezingen

Van 6 tot en met 9 juni 2024 vinden de Europese verkiezingen plaats. Tijdens deze verkiezingen kiezen de burgers van de Europese Unie hun vertegenwoordigers voor het Europees Parlement (EP-leden). De EP-leden vertegenwoordigen de belangen van de EU-burgers op Europees niveau.

Samen met vertegenwoordigers van de regeringen van de EU-landen maken en besluiten zij over nieuwe wetten die alle aspecten van het leven in de Europese Unie beïnvloeden. Elke vijf jaar worden er Europese verkiezingen gehouden. De vorige verkiezingen waren in mei 2019.

Rechten mensen met een beperling

Het Europees Parlement benadrukte in 2020 het belang van een inclusieve samenleving waarin de rechten van mensen met een handicap worden beschermd en discriminatie wordt tegengegaan. In maart 2021 keurde de Europese Commissie de Strategie voor de rechten van personen met een handicap 2021-2030 goed, waarin de belangrijkste aanbevelingen van het Parlement zijn opgenomen. Deze strategie omvat ondermeer gelijke toegang voor mensen met een handicap tot gezondheidszorg, werkgelegenheid, openbaar vervoer en huisvesting.

Inclusief stemmen

Om ervoor te zorgen dat iedereen kan stemmen, moeten stembureaus toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Alleen mobiele stembureaus en stembureaus op stations hebben minder strenge eisen. Kiezers met een lichamelijke beperking mogen iemand meenemen in het stemhokje. Voor mensen in een rolstoel is er in elk stembureau minstens één stemhokje met een lager schrijfblad. Sommige stembureaus zijn extra toegankelijk voor mensen met een beperking.

Op de website van je gemeente of op WaarIsMijnStemlokaal.nl is te vinden waar deze stembureaus zich bevinden. Zo wordt gestreefd naar inclusieve verkiezingen waarin iedereen, ongeacht beperkingen, zijn stem kan uitbrengen.

 

Bronnen: Rijksoverheid, Europees Parlement

 

Afbeelding bij Discriminatie