Vooroordelen en discriminatie

Dit zijn wij!

Identiteit en diversiteit

We zijn niet één type; de macho, de gevoelige of de slimme. We zijn meer dan een label. Iedereen heeft verschillende kanten in zich. Met ‘Dit zijn wij!’ leren de leerlingen zichzelf en hun klasgenoten op een andere manier kennen via de methode ‘diversiteitskaarten’.

Door verschillende kanten van hun identiteit te exploreren op allerlei vlakken (etniciteit, gender, levensbeschouwing, fysieke mogelijkheden, enz.) komen we tot een dialoog over diversiteit en wat dit betekent voor jezelf en de groep.

Deze les wordt aangepast aan de groep en de beschikbare ruimte. We kunnen lekker veel gaan rondlopen of we blijven meer achter ons bureau zitten. We werken veel samen in groepjes of we doen meer zelfstandig. Wat het beste bij de klas past zullen wij in samenspraak bepalen aan de hand van de voorbereiding.

Doelgroep:
alle leerjaren en niveau’s

Tijdsduur:
vanaf 1 uur