Vooroordelen en discriminatie

Dit zijn wij!

Identiteit en diversiteit

We zijn niet één type; de macho, de gevoelige of de slimme. We zijn meer dan een label. Iedereen heeft verschillende kanten in zich. Met ‘Dit zijn wij!’ leren de leerlingen zichzelf en hun klasgenoten op een andere manier kennen.

Door verschillende kanten van hun identiteit te exploreren op allerlei vlakken (etniciteit, gender, levensbeschouwing, fysieke mogelijkheden, enz.) komen we tot een dialoog over diversiteit en wat dit betekent voor jezelf en de groep.

Doelgroep:
Groep 5 t/m 8

Tijdsduur:
vanaf 1 uur