Discriminatie.nl

Vanaf januari 2024 gaan de verenigde Nederlandse antidiscriminatievoorzieningen verder onder de naam Discriminatie.nl. Dit is vanaf dan het landelijke centrale meldpunt. Meldingen over discriminatie in Flevoland komen dan bij ons terecht en wij volgen dat ook op en behandelen deze meldingen.

De verenigde Nederlandse antidiscriminatiebureaus willen op deze manier uniformiteit aanbrengen in de manier waarop meldingen gedaan worden wat het voor mensen gemakkelijker maakt om discriminatie te melden.

Al onze preventieve activiteiten en projecten zullen nog steeds worden uitgevoerd onder de naam Bureau Gelijke Behandeling Flevoland.

Logo Bureau Gelijke Behandeling