In de reeks vooroordelen en discriminatie

DISCRMINATIE

Wat is discriminatie? Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen vanwege kenmerken die er niet toe doen.

De wet verbiedt discriminatie op grond van:

  • Geslacht & gender
  • Leeftijd
  • Herkomst & huidskleur
  • Seksuele gerichtheid
  • Godsdienst of levensovertuiging
  • Handicap of chronische ziekte
  • Nationaliteit
  • Politieke voorkeur
  • Burgerlijke staat
  • Arbeidscontract & arbeidsduur

Dat zijn de discriminatiegronden.

In deze gastles leren wij de klas de basics van discriminatie en wat je er tegen kan doen. Dit doen we in een spelvorm. Maatwerk staat centraal.

Afbeelding bij het snelle oordeel

Doelgroep:
groep 5 – 8

Tijdsduur:
1,5 uur

jQuery(function ($) { //open toggle on button click $('a.open-toggle').on('click', function(event){ $('#toggle3.et_pb_toggle_2 .et_pb_toggle_title').click(); }); });