Convenant stagediscriminatie in het hoger onderwijs

Racisme en discriminatie is nog steeds een probleem bij het vinden van een stage. Dat zegt Rabin Baldewsingh, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR).

Stagediscriminatie kan alleen gezamenlijk worden opgelost. Op 13 juli 2022 is er een convenant getekend om stagediscriminatie in het hoger onderwijs uit te bannen. De ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen met de hogescholen, universiteiten en werkgeversorganisaties MKB-Nederland en vno-ncw hebben het convenant ondertekent.

De ondertekenaars hebben afgesproken dat stagediscriminatie een complex vraagstuk is waarbij alle actoren: Het onderwijs, het werkveld, de overheid en de studenten, ieder op hun eigen manier, aan zet zijn en gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor het tegengaan van stagediscriminatie door adequate begeleiding van studenten in het zoeken, vinden en behouden van stageplekken (vanuit de context van gelijke kansen). En het ontwikkelen van een voorlichtingscampagne voor studenten, docenten en stagebegeleiders. Verder dient er regelmatig overleg te zijn over de concrete uitwerking van het manifest, de voortgang en de gerealiseerde impact.

Het manifest tegen stagediscriminatie loopt van 2022 tot 2026.

“Als werkgevers het idee krijgen dat ze gestraft zullen worden als ze de fout ingaan met stagediscriminatie, jaag je ze weg.” “Je kunt op iedere straathoek een politieagent neerzetten, maar het is beter om iedereen de verkeersregels te leren’’, stelt De Jong.

De Jong is het eens met de stelling dat het grootste deel van de bedrijven onbewust of uit onwetendheid discrimineert. Daarom wil de minister vasthouden aan een aanpak die uitgaat van de goede wil, van volgens hem, het overgrote deel van de stagebedrijven. Voormalig wetenschapper Dijkgraaf ziet de zogenoemd stage-matching als een van de mogelijke middelen tegen stagediscriminatie.

Het manifest bevat nog geen concrete actiepunten en er is ook geen budget voor vrijgemaakt, geeft Dijkgraaf toe. Baldewsingh is zelf niet betrokken bij het manifest. Baldewsingh zegt de verdere uitwerking van de afspraken tussen de verschillende partijen rond stagediscriminatie met grote interesse te volgen.

“Dit is echt een ambitieus manifest, met niet alleen aandacht voor voorlichting en begeleiding van studenten, maar ook voor training van onderwijspersoneel, materialen voor curricula en meldprocedures”, “Wat mij betreft is het tijd om nu door te pakken en ook zo’n manifest tot stand te brengen voor stagediscriminatie in het mbo’’, stelt Baldewsingh.

Bron: https://www.nu.nl/binnenland/6211981/minister-over-stagediscriminatie-goede-voorbeelden-belangrijker-dan-straf.html

Project Stagediscriminatie BGBF en Gemeente Almere

Gemeente Almere en Bureau Gelijke Behandeling Flevoland (BGBF) hebben begin 2022 afgesproken samen actie tegen stagediscriminatie te ondernemen. Almere is een diverse en inclusieve stad waar geen plaats mag zijn voor discriminatie. Gelijke kansen kunnen we alleen creëren als we hier samen werk van maken.

BGBF kan bij stagediscriminatie adviseren, informeren, bemiddelen en een luisterend oor bieden. Studenten en onderwijsprofessionals kunnen wij activeren en de tools verschaffen om samen werk te maken van de bestrijding en de voorkoming van stagediscriminatie.