Project – Almere Regenboogstad

Almere Regenboogstad

Almere stelt: “We sluiten aan bij de ‘Regenboogagenda’ om sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen te verbeteren. Hierbij is het stimuleren van de bereidheid om discriminatie te melden, van groot belang. We gaan discriminatie tegen en bevorderen diversiteit. Iedereen moet dezelfde kansen krijgen, of het nu gaat om onderwijs, religie, werk, wonen of vrijetijdsbesteding. Het gaat niet om achtergrond, maar om de toekomst.”

Uit: coalitieakkoord ‘Liefde voor Almere’

Uit Meerjarenplan Regenboogbeleid Almere: https://www.almere.nl/fileadmin/user_upload/REGENBOOGSTAD_LHBTI_agenda.pdf 

Voor meer informatie over de activiteiten van BGBF voor Regenboogstad Almere, neem  contact op via 0320-233327 of info@bureaugelijkebehandeling.nl.