Actie in Dronten voor inclusief onderwijs: Week van de Toegankelijkheid 2022

In het kader van de Week van de Toegankelijkheid 2022 (3 t/m 8 oktober 2022) werden de middelbare en mbo-scholen en de directe omgeving hiervan in Dronten geschouwd. Vrijwilligers met een beperking hadden de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de scholen getoetst.

Inclusief onderwijs
Alle scholen hebben de opdracht om te zorgen voor inclusief onderwijs. Ook leerlingen met een beperking zijn onderdeel van de samenleving en hebben het recht om mee te kunnen doen. Inclusief onderwijs wil zeggen dat er in het reguliere onderwijs ook een plek is voor de leerlingen met een beperking. Inclusie is niet alleen vastgelegd in de Algemene wet gelijke behandeling, maar het heeft ook een plaats in het VN-verdrag dat Nederland in 2016 ondertekende.

Toegankelijkheid
Volwaardig mee kunnen doen begint bij toegankelijkheid. Kun jij de drempel over, is er een gehandicaptentoilet aanwezig, is de informatievoorziening duidelijk voor slechtzienden en kun je zelfstandig de klas in komen met een rolstoel? Dit vormt soms een struikelblok in schoolgebouwen en niet alleen voor leerlingen en studenten, maar ook voor hun ouders. Want misschien zit er op de school geen leerling in een rolstoel en lijkt die lift daarom niet zo nodig, maar wat als één van de ouders slecht ter been is of een leerling of een docent een fractuur door sporten oploopt?

Als er geen enkele leerling op school zit met een beperking of chronische ziekte, is dat dan een reden om geen maatregelen te nemen? Of zou dat juist een reden moeten zijn om wel maatregelen te nemen, zodat deze leerlingen ook voor de school kunnen kiezen en zich er welkom ervaren? Stichting Onderdak en Bureau Gelijke Behandeling Flevoland sloegen de handen ineen om het belang van toegankelijkheid onder de aandacht te brengen.

De actie 
Stichting Onderdak is een stichting die zich sinds 1994 inzet voor mensen met een chronische ziekte en/of handicap. Daaronder vallen dus ook leerlingen met een beperking. Stichting Onderdak en Bureau Gelijke Behandeling Flevoland maakten een ronde door Dronten om middelbare en mbo-scholen te schouwen op toegankelijkheid. De resultaten en aanbevelingen van de actie worden nog gedeeld met de deelnemende scholen en de gemeente.