Toolkit onnodige sekseregistratie

Ook zo zat van de vraag of je man of vrouw bent, als je iets wil bestellen bij een webshop of informatie wil opvragen over een cursus om maar iets te noemen? De vraag wordt nog zeer regelmatig gesteld, maar is vaker niet dan wel belangrijk. Met de toolkit, ontwikkeld door Atria en TNN, kunnen organisaties nu zelf aan de slag met het aanpassen en voorkomen van deze onnodige sekseregsistratie.

Belangrijke redenen om de sekse niet te registeren:

  • Privacy. is het niet noodzakelijk, dan registreer je persoonskenmerken niet.
  • Stereotypering: de indeling ‘man of vrouw’ houdt het hardnekkige beeld in stand dat er wezenlijke verschillen zijn tussen mannen en vrouwen, terwijl dit vaak niet niet zo is of in ieder geval niet relevant is.
  • Er is meer dan binair: niet iedereen herkent zich in de indeling ‘man of vrouw’ en voor deze mensen is deze registratie onprettig en onvrij. (atria.nl)

Hoe moet/kan het dan wel?:
Breng de stand van zaken wat betreft sekseregistratie in jouw organisatie in kaart aan de hand van de flowchart met afwegingskader. Wat is het doel van de registratie en wordt dat doel ook behaald? Zou het ook anders kunnen?. Hoe je dit vervolgens anders kunt doen is dan weer terug te vinden in de handreiking.

Lees meer op movisie.nl.

Naar de toolkit (ontwikkeld door Atria en TNN)