Toegankelijke verkiezingen

Op 16 maart vinden door het hele land de gemeentelijke verkiezingen plaats. Alle inwoners uit de gemeente kunnen dan hun stem uitbrengen op een partij naar keuze.

Sinds 1 januari 2019 moeten de verkiezingen toegankelijk zijn voor iedereen. Uit het VN-verdrag Handicap vloeit de verplichting voort om de toegang tot de verkiezingen voor iedereen mogelijk te maken. Wat inhoudt dat mensen met een beperking op een zelfstandige en gelijkwaardige manier in de gelegenheid moeten zijn om te stemmen.

Dit houdt met zich mee dat stemprocedures, -faciliteiten en voorzieningen ‘adequaat, toegankelijk en gemakkelijk te begrijpen en te gebruiken zijn’. Stemlokalen en stemhokjes moeten goed te bereiken zijn en toegankelijk voor mensen die bijvoorbeeld in een rolstoel zitten. Daarnaast moet de informatie over het stemmen toegankelijk en begrijpelijk zijn voor iedereen. Ook moet gedacht worden aan hulpmiddelen voor bijvoorbeeld mensen die blind of slechtziend zijn: https://mensenrechten.nl/nl/het-vn-verdrag-handicap-en-de-verkiezingen .  

Als partij die meedoet aan de verkiezing kan er ook een steentje worden bijgedragen aan de toegankelijkheid van de verkiezingen. Zo zijn er verschillende mogelijkheden om een verkiezingsprogramma aan te bieden zodat deze toegankelijk is voor alle inwoners van de gemeente. U kunt hierbij denken aan een gesproken versie beschikbaar stellen van het verkiezingsprogramma en een verkiezingsprogramma in eenvoudige taal aan te bieden voor onder andere mensen met een verstandelijke beperking. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben ProDemos, Ieder(in) en Stichting Lezen en Schrijven een handreiking voor politieke partijen ontwikkeld over toegankelijke communicatie zie voor de handreikingen: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2021/11/04/handreiking-toegankelijke-verkiezingsuitingen-voor-politieke-partijen .

Bij de landelijke verkiezingen is door het College voor de Rechten van de Mens een Meldpunt Onbeperkt Stemmen opgericht. Mensen met een beperking werden opgeroepen om hun ervaring met de toegankelijkheid van het stemmen te delen. Uit deze ervaringen is gebleken dat het voor mensen met een beperking nog niet volledig toegankelijk zijn. Mensen met een beperking ervaren nog steeds obstakels. Iets minder van de helft van de meldingen die het College heeft binnengekregen ging over de fysieke toegankelijkheid van de stemlokalen: https://mensenrechten.nl/nl/nieuws/meldpunt-onbeperkt-stemmen-verkiezingen-nog-steeds-niet-volledig-toegankelijk-voor-mensen .

Ook Bureau Gelijke Behandeling Flevoland heeft tijdens de landelijke verkiezingen de Flevolanders opgeroepen om melding te maken over de (niet)toegankelijke stemlokalen. We hebben enkele meldingen gekregen die mede dankzij de tussenkomst van Bureau Gelijke Behandeling Flevoland tijdig verholpen zijn.

Mocht u tijdens de gemeentelijke verkiezingen tegen een obstakel of niet toegankelijke stemlokaal aanlopen, meldt het! Aan de hand van uw melding kan Bureau Gelijke Behandeling Flevoland aanbevelingen doen aan de gemeente zodat het verholpen kan worden.  

Melden kan via: info@bureaugelijkebehandeling.nl of door te bellen naar 0320-233327.