TNN-rapport: Overal op je hoede. Geweld tegen transgender personen in Nederland.

In opdracht van Transgender Netwerk Nederland deed Erik van Oosterhout onderzoek naar de veiligheid van transgender personen in Nederland. 361 transgender personen hebben een vragenlijst ingevuld over verschillende vormen van geweld, waaronder fysiek geweld, cyberpesten, seksueel geweld en huiselijk geweld.

Hieronder enkele conclusies uit het rapport:

Uit het rapport blijkt dat de ervaringen met betrekking tot fysiek geweld (mishandeling of bedreiging daarmee), huiselijk geweld, cyberpesten en seksueel geweld 2 tot 7 keer zo hoog liggen onder transgender personen als onder de algemene bevolking.
42% van de respondenten kreeg te maken met huiselijk geweld. Dit is relatief veel ten opzichte van de algemene bevolking.
In tegenstelling tot deze algemene bevolking, bij wie de (ex)partner het meest als dader wordt genoemd, is dat bij transgender personen de (stief)vader.

Cyberpesten gebeurt ook veel, 3 op de 10 respondenten heeft aan online lastiggevallen te zijn.
Seksueel geweld wordt door onderzochte transgender personen meer meegemaakt dan onder vrouwen in het algemeen.
60% van de transgender personen heeft hiernaast ooit een niet-fysieke vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag meegemaakt, zoals naaktfoto’s en seksueel kwetsende opmerkingen. 1 op de 5 van de respondenten heeft dit in de afgelopen 12 maanden meegemaakt.

Ervaringen met geweld wordt door de transgender respondenten nauwelijks gemeld (1 op de 8). Fysiek geweld wordt ook onder transgender personen nog het meeste gemeld (3 op de 10), echter ligt ook dit cijfer laag ten opzichte van de algemene bevolking (meer dan de helft). Een groot percentage geeft aan geen vertrouwen te hebben in afhandeling van de politie van het incident, wat reden is om niet te melden. Vanwege de lage meldingsbereidheid is onderzoek onder deze groep van groot belang, zodat het niet onzichtbaar blijft.

Lees hier het volledige rapport of kijk op Transgender Netwerk Nederland.nl