Te weinig participatie van ervaringsdeskundigen gevraagd bij uitvoering VN-verdrag handicap

De centrale overheid en gemeenten moeten ervaringsdeskundigen betrekken bij het uitvoeren van het VN-verdrag handicap. Dit gebeurt nog veel te weinig, blijkt uit de jaarlijkse monitorrapportage van het College voor de Rechten van de Mens1. Dit jaar is het thema van het rapport: beleidsparticipatie, het betrekken van mensen met een beperking bij het maken van beleid en wetgeving.

Ondanks de verplichting die voortvloeit uit het VN-verdrag om mensen met een beperking te betrekken bij beleid en wetgeving, blijkt dit nog te vaak helemaal niet of te laat in het proces te gebeuren.
Marjolein Swaanenburg –van Roosmalen (Collegelid) zegt hierover: “Het actief betrekken van ervaringsdeskundigen is niet vrijblijvend, maar een verdragsverplichting. Participatie draagt niet alleen bij aan de kwaliteit en effectiviteit van beleid en wetgeving, maar zorgt ook voor een toegankelijke samenleving waarin iedereen écht kan meedoen!”1

Ook volgens Rick Brink, minister van Gehandicaptenzaken (stopt per 1 januari), is er nog veel te doen. “Als je even stilstaat bij het rapport van het College voor de Rechten van de Mens dat gepubliceerd is: overheden zijn nog veel bezig met óver mensen praten in plaats van mét.”2

Een aantal verbeterpunten:

“1. De overheid moet alle informatie over wetten en beleid toegankelijk maken. Alle informatie moet gemakkelijk te begrijpen zijn en iedereen moet toegang hebben tot deze informatie;
2. Geven mensen met een beperking of organisaties die meedenken over wetten en beleid hier geld voor uit? Dan moet de overheid zorgen dat zij niet alles zelf hoeven te betalen.
3. Diversiteit is belangrijk. Er moeten mensen met verschillende beperkingen meedenken over wetten en beleid. Iedereen heeft namelijk eigen ervaringen, kennis en behoeften. Daarnaast moet er ook verschil zijn in geslacht en leeftijden.”1

Lees het hele rapport hier.

Wil(de) jij graag participeren als ervaringsdeskundige bij de implementatie van het VN-verdrag in een gemeente in Flevoland? Dan horen wij graag over jouw ervaringen. Mail jouw ervaring en/of je contactgegevens naar info@bureaugelijkebehandeling.nl.

1: https://mensenrechten.nl/nl/nieuws/hoe-gaat-het-met-het-vn-verdrag-handicap-2020-meedenken-over-wetten-en-beleid
2: https://www.nporadio1.nl/binnenland/28088-rick-brink-over-zijn-vertrek-als-minister-van-gehandicaptenzaken