Reizende expositie Extremely Normal geopend in Lelystad

Op vrijdag 19 november is Extremely Normal de expositie geopend door wethouder Madelon van Noort in de bibliotheek van Lelystad.

De opening stond in het teken van Transgender Gedenkdag. Jaarlijks vindt op 20 november de nationale Transgender Gedenkdag plaats. In Nederland vinden op of rond deze dag activiteiten plaats in verschillende gemeenten om hierbij stil te staan. Ook in Lelystad Regenboogstad.

De opening van de expositie startte op de eerste locatie bij Porteum. Claire Slingerland lichtte één van de slachtoffers uit en vertelde hoe haar leven eruit heeft gezien voordat zij afgelopen jaar om het leven werd gebracht. Hierna vond er een stille tocht plaats die van de school liep naar het stadhuis van Lelystad. Met deze stille tocht werd aandacht gevraagd voor de honderden trans personen die jaarlijks door geweld of zelfmoord om het leven zijn gekomen. Na aankomst werd het programma vervolgd in de bibliotheek waar wethouder Madelon van Noort een openingswoord sprak. Madelon van Noort sprak de wens uit dat op een dag de hokjes waarin we elkaar stoppen er niet meer zullen zijn en ook de Transgender Gedenkdag niet meer nodig zal zijn.

Ook werd er een gedicht voorgedragen van Fenna Meeuwessen getiteld: Dit is voor ons. Men was zichtbaar ontroerd door deze tekst. Ellen Kok sloot de herdenking af. Zij gaf duiding aan de cijfers, bijvoorbeeld waarom er zo’n groot aantal van de slachtoffers uit dezelfde landen komen en waardoor transgender personen zo vaak slachtoffer zijn van geweld en uitsluiting.

In de reizende, interactieve expositie ‘Extremely Normal’ laat Bureau Gelijke Behandeling Flevoland de mens achter de seksuele gerichtheid/geaardheid of genderidentiteit zien. LHBTI+ Flevolanders vertellen over hun passie, of dit nu hun werk, hobby of een verzameling is. Hun verhalen worden gebracht met portretten en video’s in dit kunstzinnige project ontworpen door kunstenaar Teunis Ruiten. Gewone mensen met bijzondere verhalen in een unieke vorm gegoten. Voor deze expositie zijn elementen ontworpen die je vanuit verschillende hoeken kunt bekijken. Elke kant vertelt een uniek verhaal.  

De bezoekers waren enthousiast en de verhalen hadden het gewenste effect: “Als je de laatste zin niet zou lezen, waarin ze vertellen dat ze LHBTI+ zijn, had het iedereen kunnen zijn”. Bezoekers kunnen zich verwonderen en herkennen in de verhalen, of ze nu zelf wel of niet LHBTI+ zijn. Met de expositie wil BGBF stimuleren dat we naar de mens kijken los van de labels die we aan elkaar geven.

De expositie is t/m 12 januari te zien in Lelystad. Daarna zal de expositie doorreizen naar gemeente Noordoostpolder. 

Foto: Fotostudio Wierd