RegenboogEnquête, zichtbaar jezelf zijn in Flevoland is gesloten

Hartelijk dank aan iedereen die heeft mee gedaan en heeft gedeeld! Binnenkort (na de zomervakantie) kunt u hier de uitkomsten vinden. heeft u een mailadres achtergelaten, dan ontvangt u ook een mail van ons met de resultaten.

Waar ging het ook alweer over?:
Bureau Gelijke Behandeling Flevoland (BGBF) doet onderzoek onder Flevolandse LHBT+.  Gemeenten in Flevoland weten te weinig over de ervaringen en behoeften van hun LHBT+ inwoners.
Met dit onderzoek willen wij (BGBF) daar verandering in brengen.
Aan de hand van de uitkomsten zal er overleg plaatsvinden met Regenboogprovincie Flevoland, gemeenten, politie en organisaties in Flevoland, zodat iedereen weet waar we aan moeten gaan werken.

Voor vragen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Bureau Gelijke Behandeling Flevoland via info@bureaugelijkebehandeling.nl