RegenboogEnquête, zichtbaar jezelf zijn in Flevoland

Bureau Gelijke Behandeling Flevoland (BGBF) doet onderzoek onder Flevolandse LHBT+.  Gemeenten in Flevoland weten te weinig over de ervaringen en behoeften van hun LHBT+ inwoners.
Met dit onderzoek willen wij (BGBF) daar verandering in brengen.
Aan de hand van de uitkomsten zal er overleg plaatsvinden met Regenboogprovincie Flevoland, gemeenten, politie en organisaties in Flevoland, zodat iedereen weet waar we aan moeten gaan werken.

Wij verzoeken u daarom de link naar de enquête door te sturen naar uw netwerk, LHBT+ kennissen en vrienden of hen in ieder geval te wijzen op dit onderzoek. Hoe meer mensen er meedoen, hoe beter wij in kaart kunnen brengen waar het (nog) beter kan!

Wie kunnen er meedoen?
Iedereen die in Flevoland woont en die zichzelf identificeert als niet-hetero en/of niet-cisgender kan meedoen aan dit onderzoek.
Ofwel: bent u LHBT(lesbisch, homo, bi, transgender persoon, queer, panseksueel……… +) en woont u in Flevoland? Dan bent u van van harte uitgenodigd om de enquête in te vullen.
Kent u LHBT+ woonachtig in Flevoland? Wijs hen dan a.u.b. op dit onderzoek.

Hoe werkt het?
Het invullen van de enquête duurt ongeveer 20-30 minuten en kan ook op een later moment worden afgerond. De enquête staat online tot en met 23 juni 2019. Deelname is geheel anoniem. De uitkomsten van het onderzoek worden gepubliceerd in de media en op www.bureaugelijkebehandeling.nl. Respondenten kunnen ook zelf aangeven op de hoogte gehouden te willen worden van de uitkomsten.

De RegenboogEnquête vindt u hier

Voor vragen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Bureau Gelijke Behandeling Flevoland via info@bureaugelijkebehandeling.nl

Alvast hartelijk dank!