Q&A Pesten om huidskleur

Klachtbehandelaar Melisa González beantwoordt extra vragen naar aanleiding van de uitzending van omroep Flevoland, 24-11-2020, over het pesten van een leerlingen vanwege haar huidskleur: Mijn kind wordt gepest om zijn of haar huidskleur en de school doet niets om dit te stoppen. Bij Bureau Gelijke Behandeling kwam deze kwestie binnen. Bekijk hier de uitzending:

Wat is de verplichting van de school als er gepest wordt met de huidskleur van een leerling?

Op grond van de Algemene Wet Gelijke Behandeling heeft een school de verplichting om te zorgen voor een discriminatievrije schoolomgeving. Dit houdt in dat een school moet zorgdragen dat de leerlingen niet te maken krijgen met discriminatie. En als er sprake is van discriminatie de school passende maatregelen neemt.

Wat is het verschil tussen gepest worden op grond van je huidskleur en gepest worden vanwege je haarkleur?

In de Algemene Wet Gelijke Behandeling worden een aantal gronden genoemd zoals afkomst, geslacht, seksuele gerichtheid, godsdienst, handicap en chronische ziekte. Huidskleur valt onder de grond afkomst. Dit valt onder de bescherming van de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Haarkleur valt niet onder een van deze gronden. 

Is het ene dan belangrijker dan het andere?

Gepest worden is altijd erg. En zeker wanneer er niets tegen gedaan wordt. Zo’n ervaring kan ook op latere leeftijd nog een pijnlijke herinnering zijn. Pesten met huidskleur of schelden met Zwarte Piet heeft een racistisch karakter, het is beslist geen grap. Het kan een teken zijn van een machtsverschil dat wordt ervaren en verwijzen naar dieperliggende patronen in onze samenleving. Meer weten? Kijk op withuiswerk.nl. 

Wat kan Bureau Gelijke Behandeling Flevoland doen?

Bureau Gelijke Behandeling gaat in gesprek met de ouders en de school. Het is voor ons belangrijk om te weten of er op de school vergelijkbare ervaringen zijn bij andere ouders. Bemiddeling is erg belangrijk in het belang van het kind omdat deze mogelijk langer op de school zal verblijven. Daarnaast is het sensibilisering soms nodig. In sommige gevallen is iemand niet bewust van de impact die een uiting kan hebben en de pijn die deze bij een kind kan hebben. Naast bemiddeling kan de voorlichter en tevens antipestcoordinator van Bureau Gelijke Behandeling een school ondersteuning bieden door middel van gastlessen en trainingen aan het team.

Wat als we er samen met de school niet uitkomen?

Mocht het zo zijn dat we er niet uitkomen samen met de directie van de school dan zal Bureau Gelijke Behandeling  een klacht indienen bij de bestuurskoepel. Mocht het bestuur ook geen stappen ondernemen en het kind wordt door de ouders van school gehaald, dan zou Bureau Gelijke Behandeling een klachtprocedure starten mocht de ouder dit een goede manier vinden om de nare ervaring af te sluiten.

Heeft melden altijd zin?

Een geval van pesten melden heeft altijd zin. Bureau Gelijke Behandeling kan dan samen met u op zoek naar de beste oplossing voor uw kind, zodat hij of zij zich weer veilig en blij kan voelen op school. https://bureaugelijkebehandeling.nl/meldingsformulier/