Q&A Aangifte doen van discriminatie

Klachtbehandelaar Melisa Gonzalez beantwoordt extra vragen naar aanleiding van de uitzending van Omroep Flevoland, 26-01-2021: In deze uitzending bespraken we de mogelijkheid van het doen van aangifte tegen discriminatie en de rol van Bureau Gelijke Behandeling daarbij. Aan de hand van de aangifte tegen het carnavalslied van radiodj Lex Gaarthuis leggen we dit uit.

Is het mogelijk om aangifte te doen van discriminatie?

Het is mogelijk om een aangifte te doen van discriminatie. Als iemand een discriminatoire opmerking maakt jegens u of jegens een hele groep kunt u hier een aangifte van doen. Als u een melding hiervan maakt bij Bureau Gelijke Behandeling kunnen wij u hierin bijstaan. Bij het maken van de aangifte is het belangrijk dat wordt aangegeven dat de aangifte gemaakt wordt van discriminatie.

Vorig jaar is er naar aanleiding van het carnavalslied van radiodj Lex Gaarthuis door veel melders aangifte gedaan. Het lied is kwetsend voor mensen met een Aziatisch uiterlijk.

Wat gebeurt er vervolgens met de aangifte?

De politie start naar aanleiding van de aangifte een onderzoek en er volgt een beslissing. Mocht het OM beslissen dat er geen vervolging zal plaatsvinden is het mogelijk om een art. 12 SV procedure op te starten. Met een art. 12 SV procedure kunt u als rechtstreeks belanghebbende aan de rechter vragen dat de persoon waartegen u aangifte heeft gedaan alsnog vervolgd wordt. Bureau Gelijke Behandeling kan u helpen met deze procedure.

In de zaak tegen het carnavalslied heeft het OM besloten om de radiodj niet te vervolgen. Een aantal organisaties waaronder de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie zijn een art. 12 procedure gestart. Afgelopen week is de hoorzitting geweest. Naar aanleiding van deze zitting zal er een beslissing komen of de aangifte tegen het carnavalslied alsnog voor de rechter moet komen.

Is het maken van een grapje niet toegestaan?

Grapjes over iemands afkomst, huidskleur, seksuele gerichtheid enz. kunnen door de maker als grappig bedoelt zijn. In sommige gevallen zal de persoon waarover het grapje gaat hier ook geen problemen mee hebben. In andere gevallen kan het zo zijn dat iemand zich hierdoor gediscrimineerd voelt. Het is heel belangrijk om hier een melding van te maken en aan te geven dat het niet grappig is.

Naar aanleiding van het carnavalslied hebben we meldingen gehad van mensen die op straat beledigd werden met uitspraken die uit het liedje kwamen. Melders voelden zich ook onveilig, omdat ze hierbij op een discriminatoire en vijandige manier bejegend werden.

 Kan ik digitaal bij de politie aangifte doen van discriminatie?

Aangifte van discriminatie kan niet digitaal gedaan worden.