Loonkloof  het grootst in Flevoland

Begin juli was in het nieuws dat vrouwelijke rechters en officieren in Nederland structureel minder betaald krijgen dan hun mannelijke collega’s. Dit verschil in beloning varieert van 3,5 procent tot bijna 10 procent. Saillant detail is dat 60 procent van de rechters in Nederland vrouw is.

Het is een algemeen beeld. Ondanks dat ongelijke betaling al sinds 1975 wettelijk verboden is, is er nog steeds sprake van een grote loonkloof tussen vrouwen en mannen. In plaats van dat die kloof kleiner wordt, wordt die kloof alleen maar groter. Uit het Nationaal Salarisonderzoek in 2023  bleek dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen die gelijkwaardig werk doen in de twee jaar daarvoor is gestegen van 5 naar 7,4 procent.  

Flevoland grootse loonkloof 

In Flevoland is het verschil in salaris tussen mannen en vrouwen het grootst. Het salaris van mannen ligt in onze provincie maar liefst 13,4% hoger blijkt uit hetzelfde onderzoek. In de provincie Groningen is het verschil het kleinst met 2,8% ten gunste van mannen.  

‘Vrouwenbanen’ in minder hoog aanzien 

Daarnaast staan beroepen waarin vrouwen dominant zijn in minder hoog aanzien dan beroepen waarin mannen dominant zijn. Dit verband werd in 1968 voor het eerst beschreven door Evelyne Sullerot en staat nu bekend als de ‘Wet van Sullerot’. Een voorbeeld hiervan is het beroep van leraar. Vroeger waren mannen dominant in het onderwijs, maar tegenwoordig zijn vrouwen in de meerderheid, en het beroep wordt nu vaak gezien als minder prestigieus en wordt lager betaald.  


Wat kan je nu zelf al doen? 

De Europese Commissie heeft een richtlijn ingevoerd om de loondiscriminatie tussen mannen en vrouwen te verminderen en zo de loonkloof te verkleinen. Deze richtlijn verplicht werkgevers om werknemers meer inzicht te geven in de salarissen en de manier waarop deze worden bepaald. Hierdoor kunnen werknemers beter beoordelen of zij eerlijk worden beloond. Werkgevers moeten daarom vóór de indiensttreding informatie verstrekken over het (start)salaris of de beloningsschaal van de functie. Vraag hier dus naar wanneer je solliciteert naar een nieuwe baan. 

Kom je er niet uit met je werkgever? 

Heb je te maken met ongelijke betaling en kom je er met je werkgever niet uit? Dan heb je te maken met ongelijke behandeling op basis van geslacht en dat is niet toegestaan volgens artikel 1 van onze grondwet.  

Wil je hier hulp op advies bij? Melden doe je via https://discriminatie.nl/discriminatie-melden/ Ook als je niet zeker bent of je te maken hebt met ongelijke behandeling. Onze juristen helpen je dan verder en onze hulp is kosteloos. 

Discriminatie.nl/flevoland is onderdeel van Bureau Gelijke Behandeling Flevoland. 

Claire Slingerland