Melisa Gonzalez stelt zich voor

Hallo allemaal!
Ik ben Melisa Gonzalez. Ik ben de nieuwe klachtbehandelaar bij BGBF. Tijdens mijn studie rechten raakte ik al snel geïnteresseerd in de gelijkebehandelingswetgeving. Mijn scriptie heb ik daarom ook geschreven over de bescherming van zwangere vrouwen op de arbeidsmarkt. Ik vind het belangrijk dat iedereen gelijke kansen heeft in de maatschappij en dat er geen drempels worden opgeworpen door iemands herkomst, geslacht, leeftijd en ga zo maar door.

Bij BGBF ga ik me bezig houden met de meldingen die binnen komen. Het belang van die meldingen is heel groot. We proberen de meldingen individueel natuurlijk op te lossen maar met de meldingen kunnen we ook in kaart brengen waar er zich eenmalig maar soms ook vaker dezelfde soort problemen voordoen. De gemeenten hebben zo inzage in de aard en omvang van discriminatie binnen hun gemeentegrens. Op deze manier kunnen we ook werken aan een structurele oplossing.

Naast de meldingen zal ik me ook gaan bezighouden met het informeren van mensen of bij een voorval er wel of geen sprake is van discriminatie. Heeft u zelf discriminatie meegemaakt of wilt u meer weten over de gelijkebehandelingswetgeving? Laat het ons weten via info@bureaugelijkebehandeling.nl.
Met mijn werk bij de BGBF wil ik graag bereiken dat problemen die zich in de maatschappij voordoen zoveel mogelijk worden opgepakt en opgelost.