Meldpunt Onbeperkt Stemmen

Bij de afgelopen verkiezingen heeft Bureau Gelijke Behandeling Flevoland (BGBF) opgeroepen om te melden als een stembureau niet goed toegankelijk is.

We hebben twee meldingen ontvangen. Een stembureau in Lelystad had geen oprijplaat voor mensen met een rolstoel en was de online informatie over de drive-trhough in Lelystad onduidelijk. Deze meldingen zijn goed opgepakt en verholpen.

Het College voor de Rechten van de Mens heeft tijdens deze verkiezingen het meldpunt Onbeperkt Stemmen geopend. Bij dit punt konden mensen meldingen doen over de toegankelijkheid van de stembureaus. Het College heeft 132 meldingen ontvangen vanuit het hele land. 49,2 % van de meldingen ging over structurele problemen over de  toegankelijkheid van stembureaus. Voorbeelden van deze meldingen zijn te hoge drempels, zware deuren of gladde rolstoelhellingen. Uit het aantal meldingen bleek dat mensen met een visuele beperking in het bijzonder moeite hebben gehad om te stemmen tijdens deze verkiezingen.

Iets meer dan de helft van de meldingen waren corona-gerelateerd. Zo ging het bijvoorbeeld over de onmogelijkheid van sommige stemmers om per brief te stemmen. Of meldingen over dat stembureaus niet coronaproof waren.

Bij het meldpunt van het College werden ook positieve ervaringen gedeeld zoals dat de leden van het stembureau erg vriendelijk waren en behulpzaam waren en dat er maatregelen waren getroffen om het stembureau toegankelijk te maken. Ook was het voor sommige stemmers om dit jaar voor het eerst weer zelfstandig te stemmen vanwege de mogelijkheid om via de post te stemmen. BGBF heeft opgemerkt dat de toegankelijkheid van een stembureau en het zelfstandig kunnen stemmen steeds meer aandacht krijgt binnen de stembureaus. Zo werden er tijdens de laatste verkiezingen door de stembureaus gebruik gemaakt van een stemmal voor mensen met een visuele beperking. Ook was er op een aantal bureaus een tolk Nederlandse gebarentaal aanwezig.

Het College zal op basis van deze meldingen aanbevelingen doen aan gemeenten en de overheid. Daarnaast zullen zij in gesprek blijven met de verschillende belangenverenigingen.

Van de melders, die aan hadden gegeven waar ze vandaan kwamen, waren er 2 uit de gemeente Lelystad. Deze meldingen gingen over de rolstoeltoegankelijkheid van een stembureau en over dat de verkiezingsprogramma’s niet in gebarentaal beschikbaar waren.