Melden van discriminatie op internet

Internet streep

Wanneer u een melding wilt maken van een discriminerende uiting op het internet zouden wij graag de volgende gegevens van u ontvangen:

1) De datum en tijd wanneer het bericht is geplaatst of is aangetroffen
2) De URL-link van de discriminerende uiting. Deze staat bovenaan de internetpagina
3) Om welke uiting het gaat
4) Een printscreen of screenshot met de desbetreffende uiting

U kunt de benodigde informatie en gegevens mailen naar Bureau Gelijke Behandeling Flevoland via info@bureaugelijkebehandeling.nl

Screenshot maken van uiting gezien op telefoon

Om een screenshot te maken van een uiting die u heeft aangetroffen op uw telefoon, zet u de volgende stappen:

1) Zoek het bericht dat opgeslagen moet worden. Zorg er voor dat het hele bericht in beeld is.
2) Maak een screenshot. Een screenshot is een foto van het beeldscherm met wat daar op dat moment wordt getoond. De screenshot wordt opgeslagen als afbeelding en kunt u terugvinden in uw galerij op de telefoon. Een screenshot maakt u als volgt: De vergrendelknop en de homeknop een paar seconden samen in drukken. Of: de volumeknop en homeknop een paar tellen samen indrukken.

Internet 1Internet 2
3) Als de discriminerende uiting niet op één afbeelding past, maak dan meerdere screenshots.

Printscreen maken van uiting gezien op computer

Voor een printscreen van een PC zet u de volgende stappen:

1) Zoek het bericht dat opgeslagen moet worden. Zorg er voor dat het hele bericht in beeld is.
2) Maak een printscreen. Dit kan door de Print Scrn-toets op uw computer in te toetsen. Op een Apple-laptop kunt u het op de volgende manier doen: cmd+shift+3.

3) Als de discriminerende uiting niet op één afbeelding past, maak dan meerdere screenshots.

Internet 3              Internet 4