Mannen ongelijk behandeld bij wasstraat?

Persverklaring:

Bureau Gelijke Behandeling Flevoland ontving een melding van een inwoner van Dronten waarin gevraagd is te onderzoeken of het een wasstraat is toegestaan een Ladies Day te houden waarbij korting wordt gegeven aan vrouwen.

BGBF heeft dit onderzocht en het bedrijf geïnformeerd over de Algemene Wet Gelijke Behandeling, die ook geldt voor het aanbieden van goederen en diensten. Ook is gevraagd het tarief aan te passen en hiermee mannen en vrouwen gelijk te behandelen. Tevens heeft BGBF het bedrijf enkele oordelen van het College voor de Rechten van de Mens (CRM) gestuurd over vergelijkbare zaken met een speciaal vrouwentarief, waarbij het College heeft geoordeeld dat sprake is van verboden onderscheid. Op de site mensenrechten.nl van het CRM zijn deze oordelen te vinden onder nummers 2015-39, 2014-122 en 2012 – 192.

Het bedrijf heeft op het schrijven gereageerd en aangegeven de actie te willen handhaven en heeft BGBF verzocht dit besluit te respecteren.

Daarop heeft BGBF het bedrijf laten weten dat het definitieve oordeel of er sprake is van verboden onderscheid naar sekse (in dit geval: mannen), aan het College voor de Rechten van de Mens is en 3 opties voor vervolgstappen aangegeven:

  1. Het bedrijf neemt kennis van de wetgeving en de eerdere oordelen en past het beleid rond Ladies Day hiermee overeenkomstig aan.
  2. Het bedrijf verzoekt het CRM om een oordeel eigen handelen. Dit is een mogelijkheid die het College biedt aan organisaties/bedrijven die het eigen beleid of een beleidsvoornemen getoetst willen zien aan de antidiscriminatiewetgeving.
  3. Bureau Gelijke Behandeling Flevoland zal een verzoek om een oordeel in deze zaak neerleggen bij het College voor de Rechten van de Mens.

Naar aanleiding van deze zaak en de berichtgeving in de pers krijgt BGBF veel vragen over kortingen op grond van leeftijd. Dit is wel toegestaan. De Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (Wet Leeftijd) geldt niet voor het aanbieden van goederen en diensten. Dit betekent dat korting voor senioren bij bijvoorbeeld uitstapjes, concerten en openbaar vervoer wel is toegestaan, evenals kinderkorting.