Liever Mark dan Mohammed?

Bron: CGB
21-01-2010

Vandaag is het rapport ‘Liever Mark dan Mohammed?’ van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) verschenen. Het SCP heeft onderzoek gedaan naar het selectiegedrag van werkgevers. Uit het onderzoek blijkt dat sollicitanten van niet-westerse afkomst minder kans hebben om uitgenodigd te worden voor een gesprek dan autochtone Nederlanders. Deze uitsluiting komt vooral voor in lagere en midden functies binnen de horeca en detailhandel.
Naar aanleiding van het grote aantal oordelen en vragen over werving en selectie heeft de CGB de website ‘Werving en selectiegids’ opgericht. De Werving- en selectiegids is opgezet voor iedereen die verantwoordelijk is voor het personeelsbeleid van een organisatie: P&O-ers, zelfstandig ondernemers, HR-specialisten en arbeidsbemiddelaars. Maar de website geeft ook de sollicitant een helder beeld van zijn of haar rechten. De Werving- en selectiegids geeft antwoord op vragen als: kan ik een zwangere sollicitant weigeren? Hoe realiseer ik een divers personeelsbestand? Mag ik een moslima vragen haar hoofddoek af te doen? En wat betekent de gelijkebehandelingswetgeving voor mijn organisatie?
In 2005 heeft de Commissie Gelijke Behandeling geoordeeld in een zaak, waarin een niet-westerse sollicitanten werd uitgesloten. In oordeel 2005-136 ging een bouwbedrijf niet in op een e-mail sollicitatie van een man met een niet-Nederlandse afkomst. Enkele dagen later solliciteerde een Nederlandse vriend van de man ook per e-mail met ongeveer dezelfde inhoud. De vriend werd vervolgens door de werkgever uitgenodigd voor een gesprek.
Voorop staat dat sollicitanten niet mogen worden achtergesteld of uitgesloten op basis van kenmerken die er niet toe doen voor de functie. Om deze uitsluiting tegen te gaan, kent Nederland de gelijkebehandelingswetgeving.

Voor publicatie ‘Liever Mark dan Mohammed?’ zie: http://scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2010/Liever_Mark_dan_Mohammed

Voor publicatie :‘Werving en selectiegids’ : www.wervingenselectiegids.nl