Lancering mensenrechtenvlag op de Internationale Dag van de Mensenrechten, 10 december

Op 10 december lanceert de landelijke vereniging van anti-discriminatie voorzieningen in Nederland,(LVtD) Discriminatie.nl, de Mensenrechtenvlag. Op deze dag, tevens de Internationale Dag van de Mensenrechten, staan zij stil bij het 75-jarig jubileum van de Verenigde Naties (VN). Eén van de belangrijkste doelen van de VN is het beschermen en verbeteren van de mensenrechten. 

Deze vlag is een symbool voor gelijkwaardigheid van ieder mens op deze aarde. Het benadrukt het positieve en waar we naartoe willen met de wereld. De Mensenrechtenvlag is van en voor iedereen. Juist in tijden waarin de aandacht voor racisme en discriminatie in de wereld toeneemt, mensen opstaan tegen onrecht en verdeeldheid in de samenleving soms zelfs toeneemt, benadrukt deze vlag saamhorigheid en verbinding. Het onderstreept de waarde van mensenrechten. 

ONTWERP De mensenrechtenvlag is een kleurige vlag met een doordacht ontwerp. Als mensen hebben we meerdere dingen die ons verbinden: we delen de aarde (groen), de lucht (blauw) en een plek onder de zon (geel). En hoe verschillend we ook kunnen zijn, qua uiterlijk: we hebben allemaal DNA (gele wokkel). 

LANCERING Op 10 december zal deze vlag op veel gebouwen in Nederland en daarbuiten wapperen. Van Groningen en Friesland tot in Zeeland en Limburg. Bij Anti-Discriminatie Voorzieningen, op scholen, gemeenten, bedrijven en bij particulieren. Zo gaat de gemeente Groningen twee grote vlaggen (vijf bij acht meter) op de Martinitoren hijsen en zullen leerlingen van een middelbare school op een plein in Leeuwarden de vlag met stoepkrijt inkleuren. In Zeeland hijsen bijvoorbeeld University College Roosevelt en het Bevrijdingsmuseum de mensenrechtenvlag. Ook ondernemersorganisatie VNO-NCW MKB Noord ondersteunt dit initiatief door de vlag op diverse locaties te hijsen.  Zie ook: https://mensenrechtenvlag.nl/ Verspreid over het land wapperen in ieder geval 300 vlaggen.

FLEVOLAND: In Flevoland hangen 4 gemeenten de mensenrechtenvlag uit op 10 december, namelijk Almere, Lelystad, Noordoostpolder en Dronten. Om 12.15 uur hijsen wethouder Froukje de Jonge en Arja Kruis, directeur Bureau Gelijke Behandeling Flevoland gezamenlijk de vlag bij het Almeerse stadhuis.

GESCHIEDENIS MENSENRECHTEN: Al in de oude geschiedenis, maar zeker sinds het begin van onze jaartelling, werd nagedacht over de waardigheid van ieder mens en mensenrechten. Het ontstaan van de belangrijkste religieuze stromingen en de Verlichting zijn daarvoor belangrijke perioden. Zo schreef Mary Wollstonecraft haar Pleidooi voor de rechten van de vrouw al in 1792. Recent werd dit boek, nog altijd actueel, opnieuw uitgegeven.  In 1948 werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens opgesteld, niet een bindend document, maar een met grote invloed op zo’n 300 verdragen en de grondwetten van 90 landen. In de Universele Verklaring gaat het om burgerrechten, economische, sociale en culturele rechten. Denk daarbij aan het zelfbeschikkingsrecht, de bescherming van vrouwen tegen geweld en genitale verminking, maar ook de persvrijheid en het stakingsrecht. Volgens de Universele Verklaring is iedereen onschendbaar, mag niemand ‘ in slavernij gehouden worden’ en hebben we ook allemaal het recht om voor onschuldig gehouden te worden. Een belangrijke Verklaring met een hoogst actuele betekenis.

Bureau Gelijke Behandeling hoopt dat met het hijsen van de vlag de belangstelling voor de rechten van de mensen zal toenemen, in het onderwijs, maar zeker niet alleen daar.