Jaarverslag 2021 Bureau Gelijke Behandeling Flevoland

Bureau Gelijke Behandeling Flevoland (BGBF) blikt terug op het afgelopen jaar, 2021. In haar jaarverslag wordt meer informatie verschaft over de organisatie en werkwijze van BGBF, de registratiecijfers en casuïstiek van 2021 en de preventieve activiteiten en projecten die zijn uitgevoerd.

Meldingen van discriminatie:

BGBF is de antidiscriminatievoorziening waar inwoners uit de 6 Flevolandse gemeenten een melding kunnen doen van discriminatie. BGBF biedt hen hulp, begeleiding en advies. Meldingen en incidenten worden geregistreerd om inzicht te kunnen geven in de discriminatie-ervaringen en ontwikkelingen in Flevoland.

In het jaar 2021 heeft BGBF 455 meldingen van discriminatie geregistreerd. Ondanks dat het aantal registraties wat lager is dan in het jaar 2020 (479), zijn er wel meer afzonderlijke gebeurtenissen of incidenten gemeld.

Wat valt verder op?

  • De meldingen gaan het meest over de grond herkomst/huidskleur, gevolgd door seksuele gerichtheid.
  • Het aantal meldingen over een niet-wettelijke grond is aanzienlijk gestegen. In 2021 heeft BGBF veel meldingen gehad over het coronatoegangsbewijs. Het wel of niet gevaccineerd zijn is geen grond die beschermd wordt in de gelijkebehandelingswetgeving.
  • Arbeidsmarkt blijft net als in voorgaande jaren het terrein waar de meeste meldingen over binnenkomen. In 2021 wordt dit gevolgd door buurt/wijk, de openbare ruimte, collectieve voorzieningen en de commerciële dienstverlening.
  • Op bijna alle andere terreinen wordt er in 2021 hiernaast meer discriminatie gerapporteerd. De toename op collectieve voorzieningen, horeca, de privésfeer, onderwijs en sport/recreatie springen er daarbij het meeste uit. 
  • Het aantal registraties van omstreden behandeling is met 54% toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Zowel geweld als bedreiging zijn ook meer gerapporteerd. Bij geweld betreft dit voornamelijk een toename in mishandeling.

Preventie:

Naast het registreren, adviseren en ondersteunen bij meldingen en incidenten, zet BGBF zich ook in om discriminatie te voorkomen. Dit doet BGBF door onder andere het geven van gastlessen, voorlichting, geven van (on)gevraagd advies en bijeenkomsten organiseren. Op deze manier willen we onder andere bewustwording creëren en de inwoners van Flevoland handvatten geven als ze met discriminatie te maken krijgen.

Gastlessen
In het jaar 2021 heeft BGBF ondanks corona toch veel gastlessen kunnen verzorgen. Daarin ziet BGBF dat de aanvraag van gastlessen over racisme erg toeneemt en ook bij de onderbouw neemt de vraag naar gastlessen over diversiteit toe. Door hybride lessen en het ontwikkelen van digitale escaperooms heeft BGBF tijdens de (gedeeltelijke) sluiting van scholen alsnog klassen kunnen bereiken.

Podcast en blogs
Door de corona maatregelen waren fysieke bijeenkomsten niet het hele jaar door te realiseren. BGBF heeft daarom andere manieren bedacht om de inwoner van Flevoland bij het onderwerp te betrekken. Zo zijn vrijwilligers gevraagd hun gedachten en ideeën te delen over gelijke behandeling in de BGBF blog en heeft BGBF sinds 2021 ook een podcastkanaal. Onderwerpen die hierin o.a. zijn besproken het afgelopen jaar: Het BGBF onderzoek ‘Ook Mijn Flevoland, verhalen uit de provincie van moslims en moslima’s’, met journalist Mounir Samuel en wethouder de Jonge en een Almeerse moslima, migrantenvrouwen van Almere met Lyla van der Kaaden, en discriminatie van Oost-Aziatische Nederlanders met KIS, Asian Raisins en restauranteigenaresse Yuk-ha Tang. Klik hier voor teruglezen of luisteren.

Expositie
In 2021 heeft BGBF de rondreizende expositie Extremely Normal geopend. In deze expositie Iaat BGBF de mens achter de seksuele gerichtheid/geaardheid of genderidentiteit zien. LHBTI+ Flevolanders vertellen over hun passie, of dit nu hun werk, hobby of een verzameling is. Hun verhalen worden gebracht met portretten en video’s in dit kunstzinnige project. In 2021 is de expositie in Lelystad en Almere geweest. Dit jaar in Zeewolde en op 8 april opent de expo in Dronten.

Nieuwe website in aantocht
BGBF is vanaf eind 2021 intensief aan het inzetten op het versterken haar online presence. Er zal begin 2022 tevens een nieuwe website worden gelanceerd.

Lees het hele jaarverslag voor meer cijfers en activiteiten van BGBF in 2021.