Homonologen en Vertelkastjes op Rietlanden in Lelystad tijdens themaweek

Elk jaar houdt Scholengemeenschap de Rietlanden een projectweek met het thema gelijke behandeling en werkt daarbij samen met Bureau Gelijke behandeling Flevoland.  Dit jaar staat van 16 tot  20 maart hokjesdenken centraal. Leerlingen 2e jaars Basis en Kader VMBO leren op verschillende manieren hoe vooroordelen en hokjesdenken werken en kunnen leiden tot uitsluiting of ongelijke behandeling. Door mee te doen aan de workshops en de theatervoorstelling ‘Homonologen’ van Stichting Live Your Story leren de leerlingen zowel zichzelf als hun medeleerlingen beter kennen.

Voorafgaand daaraan krijgen de betrokken docenten een introductie in ‘Stories that Move’. Met behulp van interactieve werkvormen en beeldmateriaal geeft deze online tool veel informatie rond identiteit, diversiteit en discriminatie.
Tijdens de les ‘Kom uit je Hokje’ beantwoorden de leerlingen vragen als ‘Wie doet zich weleens stoerder voor, dan hij of zij is?’, door letterlijk uit hun hokje te stappen en te zien welke van hun medeleerlingen hetzelfde doen.
Het Vertelkastje van Stichting De Bagagedrager is een theatrale vertelling over de waarde van symbolen binnen culturen en hoe die hokjes vormen en labels op mensen plakken. Dit is een indrukwekkende manier om te horen en te zien dat iedereen bij meerdere groepen hoort en hoe je kunt omgaan met de labels die je, soms tegen je wil, opgelegd krijgt. Daarna gaan de leerlingen hun eigen vertelkastje inrichten met de symbolen en labels, die zij bij zichtzelf vinden horen.
De liefde komt aan bod in de voorstelling “Homonologen”. Liefde is namelijk niet zo voorspelbaar als we zouden willen. Zes jonge spelers vertellen verhalen over seksuele diversiteit van allerlei soorten mensen: hetero, bi, homo, trans, stoer, lief, scholier, student, mentor, moeder, broer, dominee. Op donderdag 19 maart zullen de leerlingen presenteren wat ze hebben ontdekt over hun identiteit en laten zij hun werkstukken zien.