Harde toon Nashville Verklaring kwetsend en pijnlijk voor gelovige LHBTI’s

Bureau Gelijke Behandeling Flevoland is als uitvoerder van het Lelystad-Regenboogstadbeleid betrokken bij de organisatie van Roze Vieringen in de Ontmoetingskerk (Protestantse Gemeente Lelystad). Deze vieringen die tweemaal per jaar worden gehouden, worden voorbereid door een werkgroep van LHBTI’s uit verschillende kerken en mensen die zich bij hen betrokken voelen.
Tijdens de vieringen ontmoeten gelovigen elkaar in een sfeer van liefde en acceptatie en is er ruimte voor vragen en gezamenlijk zoeken, veiligheid, geborgenheid, licht en ontmoeting.
In dit kader is BGBF bijzonder geschokt door de harde en oordelende tekst van de Verklaring van Nashville, waarin homoseksualiteit en genderdysforie worden gezien als fysieke afwijkingen, zonden en een bewuste keuze voor ‘kortzichtige alternatieven’. Met dit document verdwijnt de respectvolle en pastorale dialoog in gemeenten ver uit beeld.
De tekst is daarnaast zeer kwetsend voor wie de eigen geaardheid en genderidentiteit en –expressie als gelovige wil verstaan.
Gelukkig zijn er ook veel predikanten en theologen die uitdrukkelijk stelling nemen tegen de inhoud van de Verklaring.
BGBF hoopt van harte dat het open gesprek en de betekenisvolle ontmoeting tussen gelovigen ongeacht seksuele gerichtheid door kan gaan en is blij met kerken en individuele gelovigen die elkaar ruimte en respect bieden: ‘Hier kun je zijn wie je bent ! “.