Voorlichting & training

Trainingen en voorlichtingen tijdens coronacrisis

Neem contact op met BGBF voor meer informatie over de mogelijkheden in deze Coronatijd.

Introductie voorlichting discriminatie en Bureau Gelijke Behandeling Flevoland

Wat is discriminatie en wat doet Bureau Gelijke Behandeling Flevoland?

Deze vragen staan centraal in de voorlichting. Er wordt ingegaan op de verschillende discriminatiegronden en wetgeving, de klachtbehandelingsprocedure en de preventieve werkzaamheden van het bureau. Ook komt het belang van melden van discriminatie en doorverwijzen aan bod.

Discriminatiebeginselen en de werkzaamheden van Bureau Gelijke Behandeling.

 • Voor wie: volwassenen, netwerkpartners, (zelf)organisaties
 • Duur: 30 – 40 minuten
 • Op locatie in uw Flevolandse gemeente naar keuze.

U kunt deze introductievoorlichting aanvragen via info@bureaugelijkebehandeling.nl

Trainingspakket bestrijden en voorkomen van discriminatie voor uitzendbureaus

Doel: Het vergroten van de kennis en vaardigheden onder de medewerkers van uitzendbureaus met betrekking tot arbeidsmarktdiscriminatie.

 • Inzicht in de (onbewuste) processen die leiden tot discriminatie en bewustwording van de eigen stereotypen en vooroordelen.
 • Erkennen en herkennen van veelvoorkomende vormen van discriminatie op de arbeidsmarkt, toegesneden op de uitzendbranche.
 • Vaardigheden om (beter) op discriminerende eisen/dan wel discriminatoire incidenten te reageren.
 • Inzicht in de kracht van diversiteit op de werkvloer en bewustwording van het belang om aandacht te besteden aan het bestrijden en voorkomen van discriminatie.

Opzet: Het aanbod bestaat uit 4 onderdelen, 1 training kan meerdere keren verzorgd worden voor verschillende deelnemers binnen 1 organisatie.

 • Vooronderzoek: behoefteonderzoek organisatie en deelnemers
 • Maatwerktraining ‘(H)erkennen van discriminatie’: Basisbeginselen voor alle medewerkers.
  Max. 30 deelnemers
  2,5 uur, locatie in overleg
 • Verdiepende maatwerktraining ‘Arbeidsmarktdiscriminatie in de praktijk: tips, tricks & tools’.Verdieping voor intercedenten (de medewerkers die in contact zijn met opdrachtgevers, uitzendkrachten of allebei).
  • Max. 20 deelnemers
  • Casuïstiek met trainingsacteur(s)
  • 2,5 uur, locatie in overleg
 • Afsluiting en evaluatie: certificaat

Kosten:
Het pakket zoals hierboven uiteengezet kost €845,- ex. btw.
Elke volgende training ‘(H)erkennen van discriminatie voor uitzendbureaus’ kost €175,-
Elke volgende verdiepende training ‘Arbeidsmarktdiscriminatie in de praktijk’ kost €425,-

EENMALIGE ACTIE: De eerste 2 uitzendondernemingen die een overeenkomst aangaan met BGBF betalen slechts 50 % voor het hele pakket!
NU AANVRAGEN

Een training zoals wordt voorgesteld door Bureau Gelijke Behandeling Flevoland (BGBF), het expertisecentrum op het gebied van het bestrijden en voorkomen van discriminatie in de provincie Flevoland, is een goede basis en/of verdieping voor het antidiscriminatiebeleid van het uitzendbureau. Laten we er samen werk van maken! BGBF is hiernaast ook het eerste aanspreekpunt voor inwoners en organisaties in Flevoland als het gaat om discriminatie. Wij werken daarom graag aan een duurzame relatie, waarmee we een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het living document dat het antidiscriminatiebeleid van de uitzendonderneming zou moeten zijn. 

Meer informatie: info@bureaugelijkebehandeling.nl

(H)erkennen van discriminatie

Wilt u ook weten hoe u discriminatie kunt herkennen en bestrijden?
Discriminatie komt veel meer voor dan men denkt en omvat meer dan u waarschijnlijk voor ogen heeft. Samen willen wij graag werken aan een discriminatie-vrije samenleving, maar daar hebben we elkaar wel bij nodig. Juist als zorg-welzijnprofessional of maatschappelijke organisatie zult u vooroordelen, uitsluiting of discriminatie tegenkomen en is het extra van belang dat u deze als zodanig kunt herkennen en weet wat uw mogelijkheden en verantwoordelijkheden zijn.
Daarom biedt Bureau Gelijke Behandeling u graag de training Herkennen van discriminatie aan. Deze training is gericht op zorg & welzijn professionals en maatschappelijke organisaties die graag op de hoogte zijn van de hedendaagse discriminatievraagstukken en hier op in willen spelen, maar niet goed weten hoe.

De vragen die o.a. aan bod komen zijn:

 • Wat is discriminatie: theoretische inzichten en informatie
 • Hoe weet ik wanneer ik te maken heb met vooroordelen of discriminatie?
 • Wat kan mijn organisatie doen?
 • Op welke wijze kan Bureau Gelijke Behandeling Flevoland daarbij ondersteuning verlenen, hoe kunnen we samenwerken?

Na een theoretisch deel vinden praktijk gerichte oefeningen plaats.

 • Voor wie: zorg- en welzijnprofessionals en maatschappelijke organisaties
 • Duur: 2,5 uur
 • Op locatie in een van de 6 Flevolandse gemeenten.
 • Kosten: in overleg.

Selecteren zonder vooroordelen

Krijgt u altijd de beste werknemers voor de juiste functie?
Sluit uw organisatie echt goed aan op de belevingswereld van de consument/cliënt?
Hoeveel procent van uw top is vrouw?
Nooit naar een achternaam of de leeftijd gekeken, voordat u iemand uitnodigde op gesprek?

Bureau Gelijke Behandeling heeft zeer frequent te maken met vragen en klachten over discriminatie van werkzoekenden. Ook blijken er nog regelmatig discriminatoire functie-eisen te worden gehanteerd in vacatures. Stereotypering, en dan met name impliciete, onbewuste stereotypering, blijkt hier volgens wetenschappelijk onderzoek een cruciale rol in te spelen.

Iedereen heeft vooroordelen. De kunst is om hier niet naar te handelen, om niet te discrimineren en iedereen een echt gelijke kans te bieden. Maar hoe doe je dat? Discriminatie gebeurt niet altijd bewust. Zelfs met de beste bedoelingen kan het nog voorkomen dat mensen worden afgewezen of uitgesloten zonder dat daar een goede objectieve reden voor is.

Deze training geeft inzicht in het proces van bewuste en onbewuste stereotypering en de nadelige effecten daarvan op werving en selectie. Ook worden er praktische tools aangereikt om hier mee om te gaan en de effecten te beperken. We sluiten aan op de belangen van werkgever, want u wilt toch ook de beste persoon op de juiste plek zien?!

Dit is een interactieve training met theorie, beeldmateriaal en opdrachten/oefeningen. De focus ligt op de discriminatiegronden etniciteit, handicap of chronische ziekte, geslacht en leeftijd.

Doel: Bewustwording en het nemen van de juiste maatregelen tegen de invloed van stereotypen op werving en selectie.

Voor wie: (Aankomende) HR- P&O professionals, en anderen die verantwoordelijk of betrokken zijn bij het werving- en selectieproces, zoals managers, uitzendbureaus en ambtenaren.

Duur: 1 dag en een terugkomdagdeel

Meer informatie: info@bureaugelijkebehandeling.nl, 0320-233327

(Deze interactieve training is ontwikkeld door het College voor de Rechten van de Mens. Het project werd gefinancierd met steun van het PROGRESS-programma van de Europese Unie)

 

Seksuele diversiteit

Meer weten over LHBT en veiligheid? Hoe de sociale acceptatie van LHBT’s te versterken? Samenwerken aan een samenleving waarin respect is voor ieders voorkeur?  Coming Out en biculturele jongeren?

BGBF komt graag in overleg met u tot de opzet van een  voorlichting of training over seksuele diversiteit. Deze zal worden gegeven door een homo-heterocombinatie. Voor meer informatie en inzicht in de kosten kunt u bellen met Marloes Huijsen (0320-233327 woensdag tm vrijdag) of mailen naar info@bureaugelijkenbehandeling.nl

Islamofobie/moslimhaat

Landelijk hebben de ministeries van SZW en BZK aandacht gevraagd voor de thema’s islamofobie/moslimhaat en antisemitisme. Op basis van de inhoud van meldingen vanuit Flevoland wil BGBF daarnaast ook de aandacht voor alledaags racisme versterken (o.a. etnisch profileren, hinderlijk volgen van mensen met ene getinte huidskleur door bewakers).

Zowel in Lelystad als in Almere kunnen trainingen over de onderwerpen islamofobie, antisemitisme en (alledaags) racisme worden aangeboden. Voor meer informatie en inzicht in de kosten kunt u contact opnemen met Marloes Huijsen via info@bureaugelijkebehandeling.nl of bellen: 0320-233327 (woensdag tm vrijdag).

Antisemitisme

Landelijk hebben de ministeries van SZW en BZK aandacht gevraagd voor de thema’s islamofobie/moslimhaat en antisemitisme. Op basis van de inhoud van meldingen vanuit Flevoland wil BGBF daarnaast ook de aandacht voor alledaags racisme versterken (o.a. etnisch profileren, hinderlijk volgen van mensen met ene getinte huidskleur door bewakers).

Zowel in Lelystad als in Almere kunnen trainingen over de onderwerpen islamofobie, antisemitisme en (alledaags) racisme worden aangeboden. Voor meer informatie en inzicht in de kosten kunt u contact opnemen met Marloes Huijsen via info@bureaugelijkebehandeling.nl of bellen: 0320-233327 (woensdag tm vrijdag).

(Alledaags) racisme

Landelijk hebben de ministeries van SZW en BZK aandacht gevraagd voor de thema’s islamofobie/moslimhaat en antisemitisme. Op basis van de inhoud van meldingen vanuit Flevoland wil BGBF daarnaast ook de aandacht voor alledaags racisme versterken (o.a. etnisch profileren, hinderlijk volgen van mensen met ene getinte huidskleur door bewakers).

Zowel in Lelystad als in Almere kunnen trainingen over de onderwerpen islamofobie, antisemitisme en (alledaags) racisme worden aangeboden. Voor meer informatie en inzicht in de kosten kunt u contact opnemen met Marloes Huijsen via info@bureaugelijkebehandeling.nl of bellen: 0320-233327 (woensdag tm vrijdag).

Maatwerkaanbod

In elk van de 6 Flevolandse gemeenten is het mogelijk een training of voorlichting te geven, waarvan het thema verwant is aan discriminatie of ongelijke behandeling. Wat is nu eigenlijk discriminatie en wat niet? Hoe moet ik reageren op grappig bedoelde, maar in mijn ogen discriminerende uitingen?

De training kan gericht zijn op kennisoverdracht (b.v. ten aanzien van wetgeving), maar ook op bewustwording, dialoog, empowerment of attitudeverandering. Verder kan de training ook op locatie worden gegeven. Een aanvraag voor een maatwerktraining en een overzicht van de bijbehorende kosten kan worden gedaan via info@bureaugelijkebehandeling.nl of door te bellen naar 0320-233327 of 036-5297670. Afhankelijk van het gekozen onderwerp wordt de training gegeven door de voorlichter, een van de klachtbehandelaars en/of de directeur van BGBF.